Winners
000000000000

In 2024

Winners Directory : 2016 November

Super Prize Winners

L.A Chaminda Pushpakumara
Jathika Sampatha 0671
Super Prize
L.A Chaminda Pushpakumara
Ganemulla
N. Sarath Kumara
Govisetha 1348
Super Prize
N. Sarath Kumara
Polgampola
N.A. Upali Hemasiri Napagoda
Neeroga Lagna Jaya 0146
Super Prize
N.A. Upali Hemasiri Napagoda
Pasyala

Cash Prize Winners

M.G Manuwal
Vasana Sampatha 1347
Rs.1,000,000
M.G Manuwal
Nawalapitiya
S.D.A. Priyanga
Vasana Sampatha 1350
Rs.1,000,000
S.D.A. Priyanga
Delwagura
N. Perera
Vasana Sampatha 1359
Rs.1,000,000
N. Perera
Pitigala
H.P.D.M Rathnashilie
Vasana Sampatha 1345
Rs.1,000,000
H.P.D.M Rathnashilie
Madampe
K.H. Piyasena
Supiri Vasana 1358
Rs.1,000,000
K.H. Piyasena
Nittambuwa
K.B.Indrani
Supiri Vasana 1160
Rs.1,000,000
K.B.Indrani
Trincomalee
H.P.S.K. Pathirana
Supiri Vasana 1161
Rs.1,000,000
H.P.S.K. Pathirana
Polonnaruwa
S.K.D.S Kumari
Supiri Vasana 1164
Rs.1,000,000
S.K.D.S Kumari
Kalutara
Shanika Marasinghe
Supiri Vasana 1170
Rs.1,000,000
Shanika Marasinghe
Kapuliyadda
R.D.M.U. Rajakarunarathne
Jathika Sampatha 0613
Rs.1,000,000
R.D.M.U. Rajakarunarathne
Bamunakotuwa
U.T.P. Perera
Sampath Rekha 0612
Rs.1,000,000
U.T.P. Perera
Ratnapura
T.P. Gunawathi
Sampath Rekha 0610
Rs.1,000,000
T.P. Gunawathi
Hakgala
F.M.Y.S Rathnayaka
Sampath Rekha 0608
Rs.1,000,000
F.M.Y.S Rathnayaka
Malwana
R.B.D. Nikawawa
Sampath Rekha 0606
Rs.1,000,000
R.B.D. Nikawawa
Galenbindunuwewa
M.B.N.K. Gunathilaka
Sampath Rekha 0603
Rs.1,000,000
M.B.N.K. Gunathilaka
Nochchiyagama
H.R. Macancy
Sampath Rekha 0604
Rs.1,000,000
H.R. Macancy
Colombo 15
S.L.L Sarth
Sampath Rekha 0601
Rs.1,000,000
S.L.L Sarth
Matara
H.M. Weerasekara
Neeroga Lagna Jaya 0159
Rs.1,000,000
H.M. Weerasekara
Hassalaka
H.D.K Kusumawathi
Mahajana Sampatha 3292
Rs.2,000,000
H.D.K Kusumawathi
Thanamalwila
A.R.M Illiyas
Mahajana Sampatha 3291
Rs.2,000,000
A.R.M Illiyas
Kalubowila
L.A.D. Nishantha
Mahajana Sampatha 3290
Rs.2,000,000
L.A.D. Nishantha
Dodangoda
P.D.L. Ranathunga
Mahajana Sampatha 3282
Rs.2,000,000
P.D.L. Ranathunga
Polpithigama
W.Ajith
Mahajana Sampatha 3285
Rs.2,000,000
W.Ajith
Passara
D.R Mangalika
Mahajana Sampatha 3286
Rs.2,000,000
D.R Mangalika
Polonnaruwa
V.S Munasinghe
Mahajana Sampatha 3287
Rs.2,000,000
V.S Munasinghe
Nugegoda
I.D.S.G.C Hemasiri
Mahajana Sampatha 3290
Rs.2,000,000
I.D.S.G.C Hemasiri
Dewahuwa
B.N.Kumari
Mahajana Sampatha 3271
Rs.2,000,000
B.N.Kumari
Polonnaruwa
W.P.C.S Fernando
Mahajana Sampatha 3276
Rs.2,000,000
W.P.C.S Fernando
Panadura
M.M.J. Munawwara
Mahajana Sampatha 3280
Rs.2,000,000
M.M.J. Munawwara
Kolonnawa
J.M.S.Priyanatha
Mahajana Sampatha 3280
Rs.2,000,000
J.M.S.Priyanatha
Pasyala
D.P.D.D Priyantha
Mahajana Sampatha 3259
Rs.2,000,000
D.P.D.D Priyantha
Kurunegala
A.V.S. Jayaweera
Mahajana Sampatha 3254
Rs.2,000,000
A.V.S. Jayaweera
Bingiriya
H.P.A Wiman
Mahajana Sampatha 3289
Rs.2,000,000
H.P.A Wiman
Dambulla
H.G. Punyawardena
Mahajana Sampatha 3273
Rs.2,000,000
H.G. Punyawardena
Dambulla
K.M.N.W Piyatissa
Mahajana Sampatha 3279
Rs.2,000,000
K.M.N.W Piyatissa
Bandarawela
P.K.S.M. Subasingha
Mahajana Sampatha 3289
Rs.2,000,000
P.K.S.M. Subasingha
Warakapola
D.H. Sanjeewani
Mahajana Sampatha 3284
Rs.2,000,000
D.H. Sanjeewani
Kelaniya
A.R.G.R.G Gunathlaka
Jathika Sampatha 3284
Rs.2,000,000
A.R.G.R.G Gunathlaka
Kandy
L.G.N.M. Diwulla
Mega Power 0048
Rs.1,000,000
L.G.N.M. Diwulla
Nuwara Eliya
M.D. Perera
Mega Power 0043
Rs.1,000,000
M.D. Perera
Ja-Ela
U. Muthumala
Mega Power 0041
Rs.1,000,000
U. Muthumala
Waligatta
H.K.U. Wasantha
Mega Power 0031
Rs.1,000,000
H.K.U. Wasantha
Akuressa
P.G Jayasooriya
Jathika Sampatha 0643
Rs.1,000,000
P.G Jayasooriya
Thangalla
A.L.N Athapattu
Jathika Sampatha 0673
Rs.2,000,000
A.L.N Athapattu
Veyangoda
A.P.K. Thilakarathne
Jathika Sampatha 0678
Rs.2,000,000
A.P.K. Thilakarathne
Hemmathagama
H.G.C.K Senarathne
Jathika Sampatha 0679
Rs.2,000,000
H.G.C.K Senarathne
Polonnaruwa
H.V. Sujeewani
Jathika Sampatha 0680
Rs.2,000,000
H.V. Sujeewani
Trincomalee
H.M.B.D Bandara
Jathika Sampatha 0675
Rs.2,000,000
H.M.B.D Bandara
Kurunegala
H.S Premathilaka
Jathika Sampatha 0672
Rs.2,000,000
H.S Premathilaka
Ratnapura
W.D.A.K Fernando
Govisetha 1354
Rs.1,000,000
W.D.A.K Fernando
Seeduwa
A.Saleel Kuamar
Govisetha 1357
Rs.1,000,000
A.Saleel Kuamar
Kandy
B.M.G UkkuAmma
Govisetha 1358
Rs.1,000,000
B.M.G UkkuAmma
Diwulgaskotuwa
J. Jayaraj
Govisetha 1351
Rs.1,000,000
J. Jayaraj
Matugama
M.D.R.I Malani
Govisetha 1350
Rs.1,000,000
M.D.R.I Malani
Ragama
M.A.C Dissanayaka
Govisetha 1346
Rs.1,000,000
M.A.C Dissanayaka
Dummalasuriya
J.M Siriwardena
Govisetha 1347
Rs.1,000,000
J.M Siriwardena
Kakirawa
J.K.P Madusanka
Govisetha 1355
Rs.1,000,000
J.K.P Madusanka
Hettipola
D.B.S Jayarathne
Govisetha 1342
Rs.1,000,000
D.B.S Jayarathne
Balangoda
NLB 60th Anniversary Logo