Winners
000000000000

In 2024

Winners Directory : 2017 June

Cash Prize Winners

J.O. Dilrukshi
Supiri Vasana 1227
Rs.1,000,000
J.O. Dilrukshi
Colombo
A.M.K.M Rathnayake
Supiri Vasana 1212
Rs.1,000,000
A.M.K.M Rathnayake
Kandy
K.S Gunasekara
Sampath Rekha 0711
Rs.1,000,000
K.S Gunasekara
Ekala
T. Weerasingham
Sampath Rekha 0705
Rs.1,000,000
T. Weerasingham
Puttalam
M.C.Perera
Sampath Rekha 0703
Rs.1,000,000
M.C.Perera
Ratnapura
S.A.D.C.D Kumara
Sampath Rekha 0704
Rs.1,000,000
S.A.D.C.D Kumara
Parakaduwa
W.C.J.C Fernando
Neeroga Lagna Jaya 0251
Rs.2,500,000
W.C.J.C Fernando
Mahawewa
A.M.C.R Adikari
Neeroga Lagna Jaya 0250
Rs.2,500,000
A.M.C.R Adikari
Galgamuwa
H.M.W. Bandara
Neeroga Lagna Jaya 0240
Rs.1,000,000
H.M.W. Bandara
Mahiyangana
W.A Jayasundara
Mahajana Sampatha 3419
Rs.2,000,000
W.A Jayasundara
Kantale
K.A Sriyani
Mahajana Sampatha 3420
Rs.2,000,000
K.A Sriyani
Kelaniya
U.G Hemasiri
Mahajana Sampatha 3421
Rs.2,000,000
U.G Hemasiri
Weliweriya
N.G Siril
Mahajana Sampatha 3422
Rs.2,000,000
N.G Siril
Handessa
B.H.W Sandamali
Mahajana Sampatha 3423
Rs.2,000,000
B.H.W Sandamali
Colombo
H.M.S Dharmapriya
Mahajana Sampatha 3418
Rs.2,000,000
H.M.S Dharmapriya
Eppawala
D.S Wijerathna
Mahajana Sampatha 3417
Rs.2,000,000
D.S Wijerathna
Godakawela
R.Jeyakumar
Mahajana Sampatha 3415
Rs.2,000,000
R.Jeyakumar
Point Pedro
W.J.N Mendis
Mahajana Sampatha 3414
Rs.2,000,000
W.J.N Mendis
Medawachchiya
N.G.J Weerasinghe
Mahajana Sampatha 3411
Rs.2,000,000
N.G.J Weerasinghe
Matale
S.A.D Gunarathne
Mahajana Sampatha 3412
Rs.2,000,000
S.A.D Gunarathne
Matugama
N.G Jayawardena
Mahajana Sampatha 3404
Rs.2,000,000
N.G Jayawardena
Gampola
S.K Sameera
Mahajana Sampatha 3405
Rs.2,000,000
S.K Sameera
Borella
M.A Muthubanda
Mahajana Sampatha 3406
Rs.2,000,000
M.A Muthubanda
Mahiyangana
G.Mallika
Mahajana Sampatha 3408
Rs.2,000,000
G.Mallika
Makandura
G.K.G Jayaweera
Mahajana Sampatha 3409
Rs.2,000,000
G.K.G Jayaweera
Gelioya
S.P Sidambaram
Mahajana Sampatha 3403
Rs.2,000,000
S.P Sidambaram
Galaha
R.R.J Nanayakkara
Mahajana Sampatha 3388
Rs.2,000,000
R.R.J Nanayakkara
Galle
H.M.H Anurasiri
Mahajana Sampatha 3416
Rs.2,000,000
H.M.H Anurasiri
Kurunegala
D.M Somapala
Mahajana Sampatha 3399
Rs.2,000,000
D.M Somapala
Bibile
M.N Piyasiri
Mahajana Sampatha 3410
Rs.2,000,000
M.N Piyasiri
Nuwara Eliya
M.S Dahanayaka
Mega Power 0113
Rs.1,000,000
M.S Dahanayaka
Mulleriyawa
J.A.D Sanjaya
Mega Power 0110
Rs.1,000,000
J.A.D Sanjaya
Katana
M. Pushpa
Jathika Sampatha 0741
Rs.2,000,000
M. Pushpa
Colombo 13
S.A Katharin Nona
Jathika Sampatha 0739
Rs.2,000,000
S.A Katharin Nona
Kurunegala
K.M.H Punchibanda
Jathika Sampatha 0738
Rs.2,000,000
K.M.H Punchibanda
Hewaheta
M.F Rashik
Jathika Sampatha 0742
Rs.2,000,000
M.F Rashik
Colombo - 13
G.P.K Rajapaksha
Govisetha 1484
Rs.1,000,000
G.P.K Rajapaksha
Kahatagasdigiliya
K.A.E.L Kalatuarachchi
Govisetha 1480
Rs.1,000,000
K.A.E.L Kalatuarachchi
Kuruwita
K.K.M.S Perera
Govisetha 1478
Rs.1,000,000
K.K.M.S Perera
Ja-Ela
H.N.D Wikchramasinghe
Govisetha 1475
Rs.1,000,000
H.N.D Wikchramasinghe
Polgahawela
K.C.P Kodituwakku
Govisetha 1476
Rs.1,000,000
K.C.P Kodituwakku
Wattegama
N.B.A Priyankara
Govisetha 1477
Rs.1,000,000
N.B.A Priyankara
Embilipitiya
Y.A.A Peries
Govisetha 1472
Rs.1,000,000
Y.A.A Peries
Talawakelle
S. Arun Prasath
Govisetha 1469
Rs.1,000,000
S. Arun Prasath
Lindula
M.A.D.D.S.V Perera
Govisetha 1465
Rs.1,000,000
M.A.D.D.S.V Perera
Badulla
A.A.S Perera
Vasana Sampatha 1411
Rs.1,000,000
A.A.S Perera
Malabe
P.K.D.T Dharshana
Vasana Sampatha 1412
Rs.1,000,000
P.K.D.T Dharshana
Hokandara
NLB 60th Anniversary Logo