නවතම ප්‍රතිඵල

2019 අගෝස්තු මස, 20 වන අඟහරුවාදා

මහජන සම්පත
3987
 1. Q
 2. 2
 3. 1
 4. 6
 5. 4
 6. 8
 7. 7
තව
ගොවි සෙත
2215
 1. O
 2. 13
 3. 33
 4. 37
 5. 80
තව
නීරෝගා
0587
 1. කන්‍යා
 2. 23
 3. 44
 4. 51
 5. 54
තව
සෙවණ
0211
 1. I
 2. 09
 3. 49
 4. 55
 5. 59
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 63,143,129.60
Lotteries Logosරු. 96,829,877.04
Lotteries Logosරු. 11,780,582.00
Lotteries Logosරු. 195,786,380.75
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 195,786,380.75


නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා Banner

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිපාදනය කරනුයේ විවිධ ලොතරැයි තුලිනි. ඒ අතුරින් 2015 වසරේ සිට ජාතික වකුගඩු අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිපාදනය කරනුයේ නීරෝගා ලොතරැයිය තුලිනි. නීරෝගා ලොතරැයිය හරහා මේ වන විට රුපියල් 385,795,006.00 ක ...

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දින...

වැඩිදුර කියවන්න
NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව Banner

NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව

 

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දිනය සහ මහජනතාව විසින් තීරණය කරන ස්ථානයකදී ප්රසිද්ධියට පත් කළ යුතුය. මෙම දිනුම් ඇදීම ශ්රී ලංකාවේ දී සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්රීසි පුවත්පතක පළ කරනු ලබන අතර www.nlb.lk වෙබ් අඩවියේ නිල ව...

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 3930

H.M.බුද්ධදාස Lotteries Logos
රු.2,000,000
H.M.බුද්ධදාස
වැල්ලවාය

ගොවි සෙත 1989

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ

ජාතික සම්පත 0906

ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ

අගෝස්තු ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත4396833213,664,128.40
මහජන සම්පත2948714197,833,082.00
ධන නිධානය66502020,816,040.00
ජාතික සම්පත37673920,674,410.00
මෙගා පවර්143395245,105,860.00
සුපිරි වාසනා53792418,408,700.00
නීරෝගා82602927,033,200.00
වාසනා සම්පත28235510,472,960.00
සෙවණ49458017,134,160.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න

Best Web 2019 Logo