ලොතරැයි

සක්‍රිය ලොතරැයි

 • ගොවි සෙත

  ගොවි සෙත

  කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ගොවිසෙත භරකාර අරමුදලට අරමුදල් ඉපයීමේ මුලික පරමාර්ථයෙන් 1995 වසරේදී ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ගොවිසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වාදෙන ලදී.මෙහි මූලික පරමාර්ථය නම් අප රට...
  Read More
  View Results
 • මහජන සම්පත

  මහජන සම්පත

  ලොතරැයි වෙළඳපලෙහි ඇති පැරණිම ලොතරැයිය වන මෙම ලොතරැයිය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ රන් සලකුණ ලෙස හඳුන්වයි. .1970 දී ජාතික සම්පත ලොතරැයිය , මහජන සම්පත ලෙස පරිවර්තනය විය.  සතියේ සෑම දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දින...
  Read More
  View Results
 • ධන නිධානය

  ධන නිධානය

  ධන නිධානය 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනත යටතේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් පවත්වනු ලබන ලොතරැයියකි. සෑම ටිකට්පතකම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සමඟ අංක 04ක් මුද්‍රණය කර ඇත. එක් ටිකට්පතක් එක් ත්‍යාගයක් සඳහා පමණක් වල...
  Read More
  View Results
 • ජාතික සම්පත

  ජාතික සම්පත

  2010 වසරේ මාර්තු මස ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් සුවසෙත හා ශ්‍රම වාසනා ලොතරැයිය වෙනුවට මහජන සම්පත වැනි ශක්තිමත් ත්‍යාග රටාවක් සහිතව මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී පිළිවෙළින් සෞඛ්‍ය හා කම්කරු අමාත...
  Read More
  View Results
 • මෙගා පවර්

  මෙගා පවර්

  මෙම ලොතරැයිය 2016 මැයි මස 11 වන දින ආරම්භ කරන ලදි. ටිකට්පතක මිල රු. 20 කි.  පහත සඳහන් පරිදි ප්‍රධාන සුපිරි ත්‍යාග තුනකින් සහ රු. මිලියනයක ප්‍රථම ත්‍යාගයක් සහ සිත්ගන්නා...
  Read More
  View Results
 • ලකී 7

  ලකී 7

  Read More
  View Results
 • හඳහන

  හඳහන

  Read More
  View Results
 • මෙගා මිලියන්ස්

  මෙගා මිලියන්ස්

  Read More
  View Results

අක්‍රිය ලොතරැයි

 • දරු දිරි සම්පත

  දරු දිරි සම්පත

  අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ සුභ සාධනය හා ඔවුන්ගේ අනාගත සුරක්‍ෂිතභාවය සඳහා අතදීමට  අපේක්‍ෂාවෙන් 2019.02.18 දිනැති අංක PS/CP/57/2019 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය හා 2019...
  Read More
  View Results
 • සුපිරි වාසනා

  සුපිරි වාසනා

  1999 වසරේ දී මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.  සතියේ සෑම බදාදා සහ සෙනසුරාදා යන දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දිනුම් ඇදීම සිදුකරයි. බදාදා දිනුම් අදින ලබන මෙම  ලොතරැයියෙහි  අලෙවි පිරිවැටුමෙන් 10% රණවිරු  ...
  Read More
  View Results
 • නීරෝගා

  නීරෝගා

  2015 ජූලි මස 25 දින මෙම ලොතරැයිය හදූන්වා දෙන ලදී. ටිකට්පතෙහි මිල රු.20/ කි. අඟහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල මෙම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම සිදු කෙරේ. රු මිලියන 2.5 හෝ ඊට වැඩි ...
  Read More
  View Results
 • වාසනා සම්පත

  වාසනා සම්පත

  ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් 1994 වසරේ මුල් කාලයේ දී වාසනා සම්පත ලොතරැයිය වෙළඳපලට හඳුන්වා දෙන ලදී.  සෑමසදුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි මෙම ලොතරැයිය දිනුම් ඇදීම සිදුකරන අතර මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා රූපව...
  Read More
  View Results
 • සෙවණ

  සෙවණ

  ලොතරැයිය සතියට දෙදිනක් එනම් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකෙහි ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ දිනුම් අදිනු ලබයි. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි මස 27 වන දා සිදු කරනු ලබයි. දායකත්වය : සෙවණ නිවාස අරමුදල...
  Read More
  View Results
 • ඩොලර් ෆොර්චූන්

  ඩොලර් ෆොර්චූන්

    මෙම ලොතරැයිය 2016/03/30 දින හඳූන්වාදෙන ලදි. සෑම ටිකට්පතක් ම දැනට පවතින ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10ට හෝ ඊට සමාන පරිවර්තනය කළ හැකි ව්‍යවහාර මුදලට විකුණනු ලැබේ. ටිකට්පත් 30"000 විකිණි අවසන් වීමෙන් ...
  Read More
  View Results
 • වාසනා සුපර් ෆිෆ්ටි

  වාසනා සුපර් ෆිෆ්ටි

  Read More
  View Results
 • දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

  දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

  මෙම ලොතරැයිය 2016 මැයි මස 27 වන දින ආරම්භ කරන ලදි. ටිකට්පතක මිල රු. 20/- කි. සුපිරි ත්‍යාගය ලෙස රෙනෝල්ට් මෝටර් රථයක් සහ රු. 200"000 ත්‍යාග මෙම ලොතරැයිය සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ...
  Read More
  View Results
 • සම්පත් රේඛා

  සම්පත් රේඛා

  ජාතික ලොරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප්ර්ථම දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන(මහජන සම්පත) නම් කළේ “ සමිපත් රේඛා ” නමිනි.ඒ නම යොදා ගනිමින් 2012 වසරේ දී නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොළට නිකුත් කළේ වෙළ...
  Read More
  View Results
 • සම්පත ලග්න වරම

  සම්පත ලග්න වරම

  Read More
  View Results
 • රීස්ටාර්ට් සූරන ලොතරැයිය

  රීස්ටාර්ට් සූරන ලොතරැයිය

  ස්වභාවික ව්‍යසනයෙන් අසරණ වූ අපේම නෑසියන් නැවත නගාසිටුවීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් හදුන්වාදුන් රීස්ටාර්ට් ක්ෂණික ලොතරැයිය වෙළදපලට නිකුත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ කැළුම් ප්‍...
  Read More
  View Results
 • ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය

  ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය

  මහජන සම්පත 50වන් සංවත්සර සැමරුමට සමගාමීව, ජතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ස්වර්ණ සම්පත සූරන ලොතරැයිය වෙළඳපොලට නිකුත් කරයි.
  Read More
  View Results
 • සෙවණ සූරන ලොතරැයිය

  සෙවණ සූරන ලොතරැයිය

  නිවාස ඉදිකිරීම සදහා අරමුදල් ඉපයීමේ පරමාර්ථයෙන් 1985 වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සූරන ලොතරැයි තාක්ෂණය යොදාගත් ජනප්‍රිය ක්ෂණික ලොතරැයියකි. සෙවණ ලොතරැයිය වෙනම ආයතනයක් ලෙස මෙහෙයුම් කටය...
  Read More
  View Results
 • සමෘධි සූරන ලොතරැයිය

  සමෘධි සූරන ලොතරැයිය

  සමෘද්ධි අධිකාරියට අරමුදල් ඉපයීමේ පරමාර්ථයෙන් 1996 වසරේදී මෙම ලොතරැයිය ආරම්භ කරන ලදී. මෙය ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් වෙලදපලට හදූන්වා දූන් පළමු ක්ෂණික ලොතරැයිය වේ. දිනුම් ලාභින් නිශ්චය කිරීම සදහා...
  Read More
  View Results