ලොතරැයි

ලොතරැයි

 • ගොවි සෙත

  කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ගොවිසෙත භරකාර අරමුදලට අරමුදල් ඉපයීමේ මුලික පරමාර්ථයෙන් 1995 වසරේදී ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ගොවිසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වාදෙන ලදී.මෙහි මූලික පරමාර්ථය නම් අප රට...
  Read More
  View Results
 • මහජන සම්පත

  ලොතරැයි වෙළඳපලෙහි ඇති පැරණිම ලොතරැයිය වන මෙම ලොතරැයිය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ රන් සලකුණ ලෙස හඳුන්වයි. .1970 දී ජාතික සම්පත ලොතරැයිය , මහජන සම්පත ලෙස පරිවර්තනය විය.  සතියේ සෑම සදුදා,අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පති...
  Read More
  View Results
 • දරු දිරි සම්පත

  අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ සුභ සාධනය හා ඔවුන්ගේ අනාගත සුරක්‍ෂිතභාවය සඳහා අතදීමට  අපේක්‍ෂාවෙන් 2019.02.18 දිනැති අංක PS/CP/57/2019 දරණ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය හා 2019...
  Read More
  View Results
 • ධන නිධානය

  Read More
  View Results
 • ජාතික සම්පත

  2010 වසරේ මාර්තු මස මණ්ඩලය විසින් සුවසෙත හා ශ්‍රම වාසනා ලොතරැයිය වෙනුවට මහජන සම්පත වැනි ශක්තිමත් ත්‍යාග රටාවක් සහිතව මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී පිළිවෙළින් සෞඛ්‍ය හා කම්කරු අමාත්‍යාංශ...
  Read More
  View Results
 • මෙගා පවර්

  මෙම ලොතරැයිය සතියේ සැම සඳුදා හා බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.  දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.
  Read More
  View Results
 • සුපිරි වාසනා

  1999 වසරේ දී මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.  සතියේ සෑම බදාදා සහ සෙනසුරාදා යන දිනයන්හි මෙම ලොතරැයියේ දිනුම් ඇදීම සිදුකරයි. බදාදා දිනුම් අදින ලබන මෙම  ලොතරැයියෙහි  අලෙවි පිරිවැටුමෙන් 10% ...
  Read More
  View Results
 • නීරෝගා

  අඟහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල මෙම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම සිදු කෙරේ. දායකත්වය: පිරිවැටුමෙන් 10% ක් ජාතික ඒකාබද්ධ අරමුදල හරහා ජාතික වකුගඩු අරමුදලට දායක වේ.
  Read More
  View Results
 • වාසනා සම්පත

  මණ්ඩලය විසින් 1994 වසරේ මුල් කාලයේ දී වාසනා සම්පත ලොතරැයිය වෙළඳපලට හඳුන්වා දෙන ලදී.  සෑමසදුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි මෙම ලොතරැයිය දිනුම් ඇදීම සිදුකරන අතර මහජනතාවගේ දැනගැනීම සඳහා රූපවාහිනිය ඔ...
  Read More
  View Results
 • සෙවණ

  ලොතරැයිය සතියට දෙදිනක් එනම් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකෙහි ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ දිනුම් අදිනු ලබයි. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි මස 27 වන දා සිදු කරනු ලබයි. දායකත්වය : සෙවණ නිවාස අරමුදල...
  Read More
  View Results
 • ඩොලර් ෆොර්චූන්

  Read More
  View Results
 • වාසනා සුපර් ෆිෆ්ටි

  Read More
  View Results
 • දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

  මෙම ලොතරැයිය සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි. දායකත්වය : ඒකාබද්ධ අරමුදලට10% දායකත්වය ලබාදීම.
  Read More
  View Results
 • සෙවණ සූරන ලොතරැයිය

  Draw No. Name of the ticket Launched date 300-0101 One & Only  21-Feb-18 300-0102 Best Hit 5-Mar-18 300-0103 Hina 21-...
  Read More
  View Results
 • සම්පත් රේඛා

  ජාතික ලොරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප්ර්ථම දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන(මහජන සම්පත) නම් කළේ “ සමිපත් රේඛා ” නමිනි.ඒ නම යොදා ගනිමින් 2012 වසරේ දී නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොළට නිකුත් කළේ වෙළ...
  Read More
  View Results
 • සමෘධි සූරන ලොතරැයිය

  Draw No. Name of the ticket Launched date 320-0044 Jaya Rekha 16-Feb-18 320-0045 Silver Line 27-Feb-18 320-0046 Salli Gas...
  Read More
  View Results
Best Web 2019 Logo