ලොතරැයි

ලොතරැයි

 • ගොවි සෙත

  කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ගොවිසෙත භරකාර අරමුදලට අරමුදල් ඉප...
  Read More
  View Results
 • මහජන සම්පත

  ලොතරැයි වෙළඳපලෙහි ඇති පැරණිම ලොතරැයිය වන මෙම ලොතරැයිය ලොතරැයි ඉතිහාසයේ ...
  Read More
  View Results
 • ධන නිධානය

  Read More
  View Results
 • ජාතික සම්පත

  2010 වසරේ මාර්තු මස මණ්ඩලය විසින් සුවසෙත හා ශ්‍රම වාසනා ලොතරැයිය වෙනුවට මහජ...
  Read More
  View Results
 • මෙගා පවර්

  මෙම ලොතරැයිය සතියේ සැම සඳුදා හා බදාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.  දා...
  Read More
  View Results
 • සුපිරි වාසනා

  1999 වසරේ දී මෙම ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.  සතියේ සෑම බදාදා සහ සෙනසුරාදා යන ද...
  Read More
  View Results
 • නීරෝගා

  අඟහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල මෙම ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම සිදු කෙරේ. ...
  Read More
  View Results
 • වාසනා සම්පත

  මණ්ඩලය විසින් 1994 වසරේ මුල් කාලයේ දී වාසනා සම්පත ලොතරැයිය වෙළඳපලට හඳුන්වා ...
  Read More
  View Results
 • සෙවණ

  ලොතරැයිය සතියට දෙදිනක් එනම් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකෙහි ජාත...
  Read More
  View Results
 • ඩොලර් ෆොර්චූන්

  Read More
  View Results
 • වාසනා සුපර් ෆිෆ්ටි

  Read More
  View Results
 • දෙලක්ෂපති ඩබල් ඩ්‍රීම්ස්

  මෙම ලොතරැයිය සතියේ සෑම සිකුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි. දායකත්වය : ඒක...
  Read More
  View Results
 • සෙවණ සූරන ලොතරැයිය

  Draw No. Name of the ticket Launched date 300-0101 One & Only  21-Feb-18 300-0102 Best Hit 5-Mar-18 300-0103 Hina 21...
  Read More
  View Results
 • සම්පත් රේඛා

  ජාතික ලොරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප්ර්ථම දිනුම් ඇද...
  Read More
  View Results
 • සමෘධි සූරන ලොතරැයිය

  Draw No. Name of the ticket Launched date 320-0044 Jaya Rekha 16-Feb-18 320-0045 Silver Line 27-Feb-18 320-0046 Salli Gas...
  Read More
  View Results