නවතම ප්‍රතිඵල

2020 ජූලි මස, 05 වන ඉරිදා

මහජන සම්පත
4174
 1. K
 2. 8
 3. 4
 4. 9
 5. 1
 6. 7
 7. 2
තව මහජන සම්පත ප්‍රතිඵල
ගොවි සෙත
2469
 1. Y
 2. 1
 3. 17
 4. 53
 5. 79
තව ගොවි සෙත ප්‍රතිඵල
ධන නිධානය
0287
 1. W
 2. 20
 3. 65
 4. 72
 5. 75
තව ධන නිධානය ප්‍රතිඵල
සෙවණ
0275
 1. D
 2. 5
 3. 29
 4. 62
 5. 69
තව සෙවණ ප්‍රතිඵල

අද සුපිරි ත්‍යාග

රු. 94,238,005.84
රු. 33,077,706.00
රු. 221,825,634.35
රු. 21,912,787.40

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 221,825,634.35

නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක් Banner

නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක්

රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර වාසනාවන්තයින් බිහිකරන වාසනාවේ ආයතනය ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයයි.එසේ බිහිවූ වාසනවන්ත්යින්ගේ නිවෙස් වෙතම ගොස් ඔවුන්ට හිමි වාසනාව ලබාදීමේ තවත් පියවරක් ඊයේ දිනයේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න
නිවසටම ගෙනා වාසනාව Banner

නිවසටම ගෙනා වාසනාව

තණමල්විල, තෝරකොලයාය ,උණුවටුන සහ උඩුගම යන සුන්දර ගම්මානවල සිටි අපගේ ජයග්‍රාහී වාසනවන්තයිගේ නිවෙස් සොයා ගොස් ඔවුන්ට හිමි වාසනාව ලබාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් පියවරක් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ කැලුම් ප්‍රියංකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී සුජීව නිශ්ශංක මහතා,කලාප කළමනාකරණ...

වැඩිදුර කියවන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක් Banner

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක්

රට ව්‍යසනයකට පත්වන සෑම අවස්තාවකම පෙරටවිත් රට වෙනුවෙන් තම ජාතික වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරනා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, මේ වනවිට ගෝලීය ව්‍යසනයක්ව පවතින COVID-19 වෛරසයෙන් රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් රජය විසින් සිදුකරගෙන යනු ලබන වැඩපිළිවෙට ශක්තියක් වීමට ඉඳිරියට පැමිණ සිටී. ඒ අනුව රජයේ එ...

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

ඩොලාර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් පත් තිස් දහසක් විකිණීමෙන් පසු දිනුම් ඇදීම පැවැත්වේ.ත්‍යාගලාභී ලොතරැයි ටිකට් පත ප්‍රසිද්ධ දිනයක දී සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ස්ථානයක දී ලබා ගත යුතුය.දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ සංසරණය වන සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල පළ වේ....

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 4044

එස්. සංජීවන් මහතා
සුපිරි ත්‍යාගය
එස්. සංජීවන් මහතා
මහනුවර

මහජන සම්පත 4046

ටී. ජී. හේමචන්ද්‍ර මහතා
සුපිරි ත්‍යාගය
ටී. ජී. හේමචන්ද්‍ර මහතා
මාතර

මහජන සම්පත 4056

සුනිල් රත්නවීර මහතා
සුපිරි ත්‍යාගය
සුනිල් රත්නවීර මහතා
වේවැල්දෙනිය

ජූලි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත87585129,165,840.00
මහජන සම්පත49943329,706,420.00
ධන නිධානය1382855,534,040.00
දරු දිරි සම්පත 514011,716,430.00
ජාතික සම්පත9814517,207,291.00
මෙගා පවර්33211012,081,300.00
නීරෝගා731422,153,820.00
වාසනා සම්පත1175893,743,120.00
සෙවණ1243953,961,870.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න