නවතම ප්‍රතිඵල

2020 ජනවාරි මස, 28 වන අඟහරුවාදා

මහජන සම්පත
4102
 1. U
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 9
 6. 7
 7. 2
තව
ගොවි සෙත
2375
 1. G
 2. 23
 3. 37
 4. 45
 5. 74
තව
නීරෝගා
0655
 1. වෘශ්චික
 2. 47
 3. 53
 4. 59
 5. 67
තව
සෙවණ
0257
 1. I
 2. 16
 3. 44
 4. 53
 5. 59
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 61,372,345.20
Lotteries Logosරු. 108,212,493.44
Lotteries Logosරු. 20,225,801.50
Lotteries Logosරු. 210,764,713.95
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 210,764,713.95


මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ Banner

මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ

මහජන සම්පත 4000 වෙනි දැණුම් වාරය වෙනුවෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරම්භකල ජනතා රන් කිරැළ පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙව්න්දර තුඩුව දක්වාවු චාරිකාව අති සාර්තක අන්දමින් රට පුරා ආදරණීය පාරිභෝගික ජනතාව වෙත තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ යෙදෙයි.

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දින...

වැඩිදුර කියවන්න
NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව Banner

NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව

දැන් ඔබට Mobile App හරහා ජංගම ලොතරැයි සේවාව භාවිතා කිරීමෙන් බොහෝ සේවාවන් ලබා ගත හැකිය

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

ඩොලාර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් පත් තිස් දහසක් විකිණීමෙන් පසු දිනුම් ඇදීම පැවැත්වේ.ත්‍යාගලාභී ලොතරැයි ටිකට් පත ප්‍රසිද්ධ දිනයක දී සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ස්ථානයක දී ලබා ගත යුතුය.දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ සංසරණය වන සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල පළ වේ....

වැඩිදුර කියවන්න

මෙගා පවර් 0466

D.M. ලීලාවතී මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
D.M. ලීලාවතී මිය
මහියංගනය

මහජන සම්පත 4060

K.G. කරුණාවතී මිය Lotteries Logos
රු.2,000,000
K.G. කරුණාවතී මිය
අංගොඩ

ගොවි සෙත 2310

R.M. රවීන්ද්‍ර ජයතිස්ස මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
R.M. රවීන්ද්‍ර ජයතිස්ස මහතා
ගල්ගමුව

ජනවාරි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත6529172299,892,357.92
මහජන සම්පත3714622245,411,128.00
ධන නිධානය108996838,112,260.00
ජාතික සම්පත75639241,769,770.00
මෙගා පවර්250438581,691,660.00
සුපිරි වාසනා76535826,065,940.00
නීරෝගා101021332,320,100.00
වාසනා සම්පත33102312,832,840.00
සෙවණ66860037,986,040.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න

Best Web 2019 Logo