නවතම ප්‍රතිඵල

2021 ජනවාරි මස, 24 වන ඉරිදා

මහජන සම්පත
4377
 1. Y
 2. 5
 3. 6
 4. 9
 5. 9
 6. 8
 7. 0
තව මහජන සම්පත ප්‍රතිඵල
ගොවි සෙත
2672
 1. B
 2. 10
 3. 15
 4. 20
 5. 21
තව ගොවි සෙත ප්‍රතිඵල
වාසනා සම්පත
1657
 1. X
 2. 41
 3. 60
 4. 65
 5. 73
තව වාසනා සම්පත ප්‍රතිඵල
මෙගා පවර්
0744
 1. E
 2. 07
 3. 26
 4. 28
 5. 63
 6. 75
තව මෙගා පවර් ප්‍රතිඵල
ධන නිධානය
0414
 1. M
 2. 28
 3. 34
 4. 37
 5. 49
තව ධන නිධානය ප්‍රතිඵල

අද සුපිරි ත්‍යාග

රු. 67,786,397.60
රු. 34,060,640.00
රු. 132,846,645.92
රු. 63,932,094.80
රු. 26,287,515.90

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 132,846,645.92

Press Releases Banner

Press Releases

The Chairman of the National Lotteries Board has put forth a new press release policy for the organization.

වැඩිදුර කියවන්න
මහජන සම්පත 50 වසරක අභිමන් සංවත්සර සැමරුම Banner

මහජන සම්පත 50 වසරක අභිමන් සංවත්සර සැමරුම

මහජන සම්පත 50 වැනි සංවත්සර සැමරුමේ වීදි ප්‍රසංග මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න
නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක් Banner

නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක්

රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර වාසනාවන්තයින් බිහිකරන වාසනාවේ ආයතනය ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයයි.එසේ බිහිවූ වාසනවන්ත්යින්ගේ නිවෙස් වෙතම ගොස් ඔවුන්ට හිමි වාසනාව ලබාදීමේ තවත් පියවරක් ඊයේ දිනයේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක් Banner

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක්

රට ව්‍යසනයකට පත්වන සෑම අවස්තාවකම පෙරටවිත් රට වෙනුවෙන් තම ජාතික වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරනා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, මේ වනවිට ගෝලීය ව්‍යසනයක්ව පවතින COVID-19 වෛරසයෙන් රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් රජය විසින් සිදුකරගෙන යනු ලබන වැඩපිළිවෙට ශක්තියක් වීමට ඉඳිරියට පැමිණ සිටී. ඒ අනුව රජයේ එ...

වැඩිදුර කියවන්න

මෙගා පවර් 0510

බී.ජී.එස්. දමයන්ති මහත්මිය
රු.1,000,000
බී.ජී.එස්. දමයන්ති මහත්මිය
හිඟුල

මෙගා පවර් 0519

මහින්දරත්න මහතා
රු.1,000,000
මහින්දරත්න මහතා
මාතලේ

ගොවි සෙත 2425

දසනායක මහතා
රු.1,000,000
දසනායක මහතා
තලාව

ජනවාරි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත4551857222,227,470.80
මහජන සම්පත4198150253,233,710.00
ධන නිධානය287362799,845,580.00
දරු දිරි සම්පත 00.00
ජාතික සම්පත28247720,367,060.00
මෙගා පවර්230802674,135,120.00
සුපිරි වාසනා56981640,346,135.48
වාසනා සම්පත62364425,012,440.00
සෙවණ00.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සාමන්‍යධිකාරීතුමිය ශිරෝමී ජීවමාලා මහත්මිය

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සාමන්‍යධිකාරීතුමිය ශිරෝමී ජීවමාලා මහත්මිය

වැඩිදුර කියවන්න
වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහහකයින් සදහා කෝටි 75ක අති දැවැන්ත මුදලක් පිරිනැමිම

වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහහකයින් සදහා කෝටි 75ක අති දැවැන්ත මුදලක් පිරිනැමිම

වැඩිදුර කියවන්න
තිස්ස වසන්ත උදානය

තිස්ස වසන්ත උදානය

වැඩිදුර කියවන්න