නවතම ප්‍රතිඵල

2019 නොවැම්බර් මස, 16 වන සෙනසුරාදා

ගොවි සෙත
2303
 1. Q
 2. 26
 3. 42
 4. 56
 5. 65
තව
සුපිරි වාසනා
1478
 1. 1
 2. 11
 3. 14
 4. 35
 5. 48
 6. 17
 7. 16
තව
ජාතික සම්පත
0992
 1. O
 2. 1
 3. 7
 4. 2
 5. 4
 6. 5
 7. 5
තව
සෙවණ
0236
 1. E
 2. 2
 3. 3
 4. 48
 5. 50
තව

හෙට සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 60,816,552.40
Lotteries Logosරු. 11,161,958.00
Lotteries Logosරු. 204,512,979.95
Lotteries Logosරු. 16,684,822.00
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 103,006,302.24


මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ Banner

මහජන සම්පත රටපුරා තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ

මහජන සම්පත 4000 වෙනි දැණුම් වාරය වෙනුවෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ආරම්භකල ජනතා රන් කිරැළ පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙව්න්දර තුඩුව දක්වාවු චාරිකාව අති සාර්තක අන්දමින් රට පුරා ආදරණීය පාරිභෝගික ජනතාව වෙත තෑගි බෙදමින් රජ ගමනේ යෙදෙයි.

වැඩිදුර කියවන්න
 වාසනා සම්පත Banner

වාසනා සම්පත

නව ත්‍යාග හා චිත්‍ර රටා සහිතව වාසනා සම්පත ලොතරැයිය නැවත දියත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම දිනුම් අදින ලබන ලොතරැයියක් වන වාසනා සම්පත ලොතරැයිය ආරම්භ වන්නේ 1994 ජනවාරි 31 වන දින...

වැඩිදුර කියවන්න
NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව Banner

NLB 811 ජංගම ලොතරැයි සේවාව

 

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දිනය සහ මහජනතාව විසින් තීරණය කරන ස්ථානයකදී ප්රසිද්ධියට පත් කළ යුතුය. මෙම දිනුම් ඇදීම ශ්රී ලංකාවේ දී සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්රීසි පුවත්පතක පළ කරනු ලබන අතර www.nlb.lk වෙබ් අඩවියේ නිල ව...

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 3930

H.M.බුද්ධදාස Lotteries Logos
රු.2,000,000
H.M.බුද්ධදාස
වැල්ලවාය

ගොවි සෙත 1989

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ

ජාතික සම්පත 0906

ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ

නොවැම්බර් ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත3465250184,170,834.80
මහජන සම්පත1950473153,685,291.00
ධන නිධානය62703321,919,880.00
ජාතික සම්පත42223724,784,990.00
මෙගා පවර්167678967,195,082.40
සුපිරි වාසනා42263815,006,440.00
නීරෝගා51154515,787,120.00
වාසනා සම්පත1899546,216,580.00
සෙවණ36020513,332,100.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න

Best Web 2019 Logo