මහජන සම්පත 4000 ජනතා රන් කිරැළ විශේෂ දිනුම් වාරයේ ටිකට්පත් එළිදැක්වීම

2019-07-26 15:41:232020-01-03 16:44:342019-07-26 15:42:22

අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර ක්‍රිඩාංගනයේ පැවැත්වෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා 2019 ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පැරණිතම සහ ජනප්‍රියතම ලොතරැයියේ 4000 වන විශේෂිත දිණුම් වාරයේ ටිකට්පත් එළි දැක්වීම ගරු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.07.25 වන දින එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා 2019 ප්‍රදර්ශන භුමියේදී සිදු කෙරින.මහජන සම්පත4000 ජනතා රන් කිරැළ විශේෂ දිනුම් වාරයේ මුල්ම ටිකටපත් තොගය අමාත්‍යතුමන් විසින් අනුරාධපුර NLB දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිත P.H.J රාජකරුණා මහතාවෙත ලබා දුන් අතර මුල්ම ටිකටපත් අලෙවිය  අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ප්‍රභාත් සන්ධ්‍ය තේජ මහතා විසින්  අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමන් වෙත සිදු කරන ලදී. මිලදීගත් ටිකට්පත් ගරු අමාත්‍යතුමන් ප්‍රදර්ශන භූමියේ සිටි ජනතාව අතර බෙදා දීමට කටයුතු කරනලදී.   මේ අවස්තාවට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ සුදත් ලොකුලියන මහතා, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ප්‍රභාත් සන්ධ්‍ය  තේජ මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධීකාරී අලෙවිකරණ සහ ප්‍රවර්ධන සුජීව නිශ්සන්ක, සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී අලෙවි මෙනුර චතුරංගයන මහත්වරුන් සහභාගීවිය.

Best Web 2019 Logo