නවතම ප්‍රතිඵල

2021 මැයි මස, 15 වන සෙනසුරාදා

මහජන සම්පත
4482
 1. X
 2. 1
 3. 6
 4. 5
 5. 9
 6. 5
 7. 1
තව මහජන සම්පත ප්‍රතිඵල
ගොවි සෙත
2777
 1. N
 2. 10
 3. 35
 4. 65
 5. 78
තව ගොවි සෙත ප්‍රතිඵල
ජාතික සම්පත
1120
 1. සිංහ
 2. 0
 3. 4
 4. 0
 5. 7
 6. 3
 7. 9
 1. සිංහ
 2. 0
 3. 7
 4. 1
 5. 1
 6. 7
තව ජාතික සම්පත ප්‍රතිඵල
මෙගා පවර්
0838
 1. K
 2. 9
 3. 9
 4. 34
 5. 42
 6. 69
තව මෙගා පවර් ප්‍රතිඵල
ධන නිධානය
0519
 1. Y
 2. 19
 3. 23
 4. 51
 5. 58
තව ධන නිධානය ප්‍රතිඵල

මීළග සුපිරි ත්‍යාග

රු. 72,520,646.00
රු. 15,469,663.20
රු. 97,235,597.60
රු. 133,800,756.40
රු. 27,138,185.90

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 133,800,756.40

පුවත්පත් නිවේදන Banner

පුවත්පත් නිවේදන

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති විසින් නව මාධ්‍ය නිවේදන ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

වැඩිදුර කියවන්න
මහජන සම්පත 50 වසරක අභිමන් සංවත්සර සැමරුම Banner

මහජන සම්පත 50 වසරක අභිමන් සංවත්සර සැමරුම

මහජන සම්පත 50 වැනි සංවත්සර සැමරුමේ වීදි ප්‍රසංග මාලාව

වැඩිදුර කියවන්න
නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක් Banner

නිවසටම ගෙනා වාසනාව - තවත් පියවරක්

රටේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර වාසනාවන්තයින් බිහිකරන වාසනාවේ ආයතනය ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයයි.එසේ බිහිවූ වාසනවන්ත්යින්ගේ නිවෙස් වෙතම ගොස් ඔවුන්ට හිමි වාසනාව ලබාදීමේ තවත් පියවරක් ඊයේ දිනයේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

වැඩිදුර කියවන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක් Banner

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් COVID-19 ආරක්ෂණ අරමුදල සඳහා රුපියල් දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක්

රට ව්‍යසනයකට පත්වන සෑම අවස්තාවකම පෙරටවිත් රට වෙනුවෙන් තම ජාතික වගකීම නොපිරිහෙලා ඉටුකරනා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය, මේ වනවිට ගෝලීය ව්‍යසනයක්ව පවතින COVID-19 වෛරසයෙන් රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් රජය විසින් සිදුකරගෙන යනු ලබන වැඩපිළිවෙට ශක්තියක් වීමට ඉඳිරියට පැමිණ සිටී. ඒ අනුව රජයේ එම ක්‍රියාව...

වැඩිදුර කියවන්න

මෙගා පවර් 0510

බී.ජී.එස්. දමයන්ති මහත්මිය
රු.1,000,000
බී.ජී.එස්. දමයන්ති මහත්මිය
හිඟුල

මෙගා පවර් 0519

මහින්දරත්න මහතා
රු.1,000,000
මහින්දරත්න මහතා
මාතලේ

ගොවි සෙත 2425

දසනායක මහතා
රු.1,000,000
දසනායක මහතා
තලාව

මැයි ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ගොවි සෙත200210769,809,880.00
මහජන සම්පත2097904137,492,146.60
ධන නිධානය107244139,828,060.00
දරු දිරි සම්පත 1621734,055,300.00
ජාතික සම්පත1915729,809,260.00
මෙගා පවර්93518929,661,940.00
සුපිරි වාසනා2175997,386,580.00
වාසනා සම්පත1862084,924,660.00
සෙවණ2038486,995,450.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න
ජාතික සම්පත ගී මියැසිය තව ස්වල්ප මොහොතකින් සජීවීව නැරඹීමට එක්වන්න

ජාතික සම්පත ගී මියැසිය තව ස්වල්ප මොහොතකින් සජීවීව නැරඹීමට එක්වන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනුම් ඇදීම් සිදුකරනු ලබන නව රූපවාහිනි මැදිරිය තුල පැවති පිරිත් පිංකම​

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනුම් ඇදීම් සිදුකරනු ලබන නව රූපවාහිනි මැදිරිය තුල පැවති පිරිත් පිංකම​

වැඩිදුර කියවන්න
රාජකීය​ දිනුම් ඇදීම සඳහා සූදානම​

රාජකීය​ දිනුම් ඇදීම සඳහා සූදානම​

වැඩිදුර කියවන්න
Best Web 2021 Logo