නවතම ප්‍රතිඵල

2018 දෙසැම්බර් මස, 11 වන අඟහරුවාදා

මහජන සම්පත
3809
 1. Y
 2. 3
 3. 9
 4. 6
 5. 2
 6. 0
 7. 6
තව
ගොවි සෙත
1970
 1. E
 2. 06
 3. 19
 4. 28
 5. 56
තව
නීරෝගා
0484
 1. වෘෂභ
 2. 49
 3. 54
 4. 60
 5. 65
 6. 46
තව
සෙවණ
0143
 1. J
 2. 07
 3. 15
 4. 28
 5. 43
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 95,850,445.92
Lotteries Logosරු. 173,197,651.07
Lotteries Logosරු. 113,845,276.40
Lotteries Logosරු. 22,960,356.00
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 173,197,651.07


Mega Power - Special Draw 6th April 2018 Banner

Mega Power - Special Draw 6th April 2018

   

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය Banner

සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය

මෙම ලොතරැයි සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි 27 වන දින විය. දායක...

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය Banner

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම. මෙය අංක 7 ක් අඩංගු වන 4 කණ්ඩායම තෝරාගනු ඇත. ටොයොටා වයිගෝ මෝටර් රථ ත්යාගය පළමු කාණ්...

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 3663

R.K.ප්‍රදීප් මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
R.K.ප්‍රදීප් මහතා
තලවකැළේ

මහජන සම්පත 3661

B.ලීලාවතී මිය Lotteries Logos
රු.2,000,000
B.ලීලාවතී මිය
මාතර

ගොවි සෙත 1759

H.M.නවරත්න බණ්ඩාර මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
H.M.නවරත්න බණ්ඩාර මහතා
ගොකරැල්ල

දෙසැම්බර් ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ධන නිධානය34817111,247,910.00
මෙගා පවර්62884518,795,620.00
මහජන සම්පත129508278,622,900.00
ගොවි සෙත250482588,472,720.00
ජාතික සම්පත24353116,544,200.00
නීරෝගා44259933,329,568.00
සුපිරි වාසනා36726510,781,880.00
වාසනා සම්පත1112762,875,200.00
සෙවණ32681910,727,940.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න