නවතම ප්‍රතිඵල

2018 ඔක්තෝබර් මස, 19 වන සිකුරාදා

මහජන සම්පත
3771
 1. T
 2. 8
 3. 0
 4. 2
 5. 7
 6. 8
 7. 6
තව
ගොවි සෙත
1917
 1. N
 2. 14
 3. 23
 4. 36
 5. 73
තව
මෙගා පවර්
0294
 1. K
 2. 21
 3. 03
 4. 26
 5. 49
 6. 55
තව
ධන නිධානය
0064
 1. B
 2. 33
 3. 37
 4. 61
 5. 80
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 95,599,581.20
Lotteries Logosරු. 19,967,834.00
Lotteries Logosරු. 25,013,349.10
Lotteries Logosසුබෝපභෝගී නිවසක්
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 95,599,581.20


Mega Power - Special Draw 6th April 2018 Banner

Mega Power - Special Draw 6th April 2018

   

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය Banner

සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය

මෙම ලොතරැයි සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි 27 වන දින විය. දායක...

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය Banner

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම. මෙය අංක 7 ක් අඩංගු වන 4 කණ්ඩායම තෝරාගනු ඇත. ටොයොටා වයිගෝ මෝටර් රථ ත්යාගය පළමු කාණ්...

වැඩිදුර කියවන්න

මහජන සම්පත 3663

R.K.ප්‍රදීප් මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
R.K.ප්‍රදීප් මහතා
තලවකැළේ

මහජන සම්පත 3661

B.ලීලාවතී මිය Lotteries Logos
රු.2,000,000
B.ලීලාවතී මිය
මාතර

ගොවි සෙත 1759

H.M.නවරත්න බණ්ඩාර මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
H.M.නවරත්න බණ්ඩාර මහතා
ගොකරැල්ල

ඔක්තෝබර් ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ධන නිධානය75006025,299,550.00
මෙගා පවර්140331743,631,360.00
මහජන සම්පත2262917163,038,619.00
ගොවි සෙත4066924134,286,420.00
ජාතික සම්පත39715921,866,350.00
නීරෝගා72132624,216,980.00
සුපිරි වාසනා45954014,547,440.00
වාසනා සම්පත3326489,614,680.00
සෙවණ40583614,059,320.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න