சமீபத்திய முடிவுகள்

வியாழன் பங்குனி 21, 2019

மஹஜன
3880
 1. G
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 5
மேலும்
கொவிசெத
2070
 1. O
 2. 2
 3. 4
 4. 28
 5. 40
மேலும்
வாசனா
1536
 1. H
 2. 10
 3. 41
 4. 48
 5. 66
மேலும்
நீரோகா
0527
 1. மேஷம்
 2. 10
 3. 15
 4. 41
 5. 69
 6. 35
மேலும்

இன்றைய சுப்பர் பரிசுகள்

Lotteries Logosரூ. 87,065,117.04
Lotteries Logosரூ. 182,658,705.15
Lotteries Logosரூ. 45,360,152.00
Lotteries Logosரூ. 76,123,149.60
 
Lotteries Logos

அடுத்த பிரமாண்டமான பரிசு

ரூ. 182,658,705.15


Sevana Lottery Banner

Sevana Lottery

This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017. Contribution: Sevana Housing Fund.

மேலும் வாசிக்க
Dollar fortune Banner

Dollar fortune

The draw shall be held upon the sale of 30000 Dollar Fortune lottery tickets. The prize winning lottery ticket shall be drawn in public on a date and at a venue decided on by the NLB. the draw result will be published in Sinhala, Tamil and English newspaper circulated in Sri Lanka a...

மேலும் வாசிக்க
Sevana Special Banner

Sevana Special

The is special draw of Sevana lottery. This will select 4 group that containing 7 numbers. Toyota wigo car prize will award to 1st group and other 3 group will have 3 100cc motor Bikes.

மேலும் வாசிக்க

கொவிசெத 1989

H.SUNITHA DABARE Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
H.SUNITHA DABARE
KOTTE

ஜாதிக சம்பத 0906

T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA
GAMPOLA

மஹஜன சம்பத 3823

P.SAROJA FERNANDO Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
P.SAROJA FERNANDO
BATTICALOA

பங்குனி வெற்றி

லொத்தர்வென்றவர்கள்ரூ. மொத்தம்
தன நிதானய87666828,643,380.00
மெகா பவர்155714447,107,660.00
மஹஜன2721984162,189,360.00
கொவிசெத4841217165,226,360.00
ஜாதிக49177628,125,600.00
நீரோகா84075437,784,236.50
சுபிரி56950448,242,083.10
வாசனா55182320,091,900.00
செவன51804121,305,930.00
* as in website.
அனைத்தையும் பார்க்க