Minister of Finance

Minister of Finance  Banner

Minister of Finance

கௌரவ. ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க இலங்கையின் நிதி அமைச்சராக பதவி வகிக்கிறார். 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவராக இருந்து வருகிறார்.