Minister of Finance

Minister of Finance  Banner

Minister of Finance

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, அதிமேதகு ஜனாதிபதியினால் நிதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவராக இருந்து வருகிறார்.