அதிஷ்டத்தை வீட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை

அதிஷ்டத்தை வீட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை Banner

அதிஷ்டத்தை வீட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை

"அதிர்ஷ்டம் வீட்டுக்கே" திட்டத்தின் ஒரு கட்டமாக, அதிர்ஷ்டசாலி வெற்றியாளர்களுக்கான பரிசுகளை அவர்களது வீடுகளுக்குச் சென்று விநியோகிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு செயற்குழு இயக்குனர் திரு.கெழும் பிரியங்கர கலந்து கொண்டார். சந்தைப்படுத்தல் துணை பொது மேலாளர் திரு.சுஜீவ நிஷ்சங்க, பகுதி மேலாளர் மற்றும்...