நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்

 • Pirith Sajjayana was conducted today by the new TV studio where the drawings are conducted at the NLB

  Pirith Sajjayana was conducted today by the new TV studio where the drawings are conducted at the NLB

  2021-04-23 10:38:342021-04-23 11:45:372021-04-23 10:39:43

   

   

  The moment when a Pirith Sajjayana was conducted today by the new TV studio where the drawings are conducted at the National Lottery Board along with the new year's dawn.

  Read More
 • Ready for the new year crown draw

  Ready for the new year crown draw

  2021-04-18 09:36:022021-04-18 09:47:312021-04-18 09:37:29

   

   

  People's resources that give gifts not enough for the new year are all ready for the new year crown draw.

   

  Read More
 • Protecting our things - taking new things and taking lottery sales to a new level

  Protecting our things - taking new things and taking lottery sales to a new level

  2021-04-18 08:47:442021-04-18 08:58:202021-04-18 08:50:48

   

   

  Protecting our things - taking new things and taking lottery sales to a new level, the new lottery sales showroom concept in Colombo District Marketing Agent Krishantha Marabage's new lottery sales showroom on the Alcat Road, under the patronage of the National Lottery Board President Lalith Piyum Perera, the Colombo Di...

  Read More
 • The highest sales in a month's period in the history of the lottery

  The highest sales in a month's period in the history of the lottery

  2021-04-06 09:37:552021-04-06 10:14:502021-04-06 09:40:16

   

   

  Mr. Lalith Piyum Perera, the President of the National Lottery Board, who worked today to give a short treat to all the employees of the company, to make the highest sales in a month's period in the history of the lottery, came to meet the employees of all sectors of the company. He was expressed his thanks for the matter and encouraged him to work to c...

  Read More
 • The Meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Kaluthara

  The Meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Kaluthara

  2021-03-31 10:53:562021-04-26 11:10:212021-03-31 10:56:26

   

   

  The meeting was held under the patronage of the Chairman of the National Lotteries Board, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera. Here are some suggestions on how to look or get an appointment for antique items.At the same time, they provided the best possible support from the institution by providing proper solutions to their problems. Mr. Asanka Randeniya, A...

  Read More
 • The Meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Kegalle

  The Meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Kegalle

  2021-03-31 10:33:392021-03-31 11:18:242021-03-31 10:36:43

   

   

  The Kagalle District Dealers 'Meeting was held recently at our dealers' network, which empowers the National Lotteries Board to carry out its national mission to the fullest by producing lucky people across the country and making the highest contribution to the upliftment of the country's economy. Hon. Minister ...

  Read More
 • The meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Colombo

  The meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Colombo

  2021-02-22 12:26:272021-02-22 12:32:582021-02-22 12:27:09

   

   

  The meeting of the National Lotteries Board Lottery Sales Representatives in Colombo was held at the Sri Lanka Foundation Institute, Colombo under the patronage of the Chairman of the National Lotteries Board, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera. There was a successful discussion on the new year's sales targets with the Kovid epidemic in the country as ...

  Read More
 • Meeting with sales representatives in the Nittambuwa

  Meeting with sales representatives in the Nittambuwa

  2021-02-22 12:14:202021-02-22 12:21:312021-02-22 12:17:09

   

   

  Lalith Piyum Perera, Attorney-at-Law, Chairman of the National Lotteries Board, meeting with sales representatives in the Nittambuwa area in the Gampaha District recently.

   

  Read More
 • January 31st Sunday recorded its highest sales

  January 31st Sunday recorded its highest sales

  2021-02-22 10:54:242021-02-22 11:16:392021-02-22 10:55:26

   

   

  The National Lotteries Board (NLB) January 31st Sunday recorded its highest sales Lalith Piyum Perera, Chairman, Attorney-at-Law, who led the team to victory, thanked the top management and staff.

  Read More
 • Nine Millionaire Lucky Winners who have raised over Rs. 52 million money

  Nine Millionaire Lucky Winners who have raised over Rs. 52 million money

  2021-02-22 10:06:192021-02-22 10:18:332021-02-22 10:07:27

   

   

  The National Lotteries Board is a unique institution in the history of Sri Lankan Lotteries. Over the past three months, we have created a record in the history of the lottery for the nine millionaire lucky winners who have raised over Rs. 52 million money Offered by  Prime Minister Mahinda Rajapaksa.

  Read More
 • Sumadhura Dhamma Sermon today held on National Lotteries Board Head Office Premises

  Sumadhura Dhamma Sermon today held on National Lotteries Board Head Office Premises

  2021-01-27 12:30:392021-01-27 12:46:182021-01-27 12:41:29

   

   

  Sumadhura Dhamma Sermon today held on National Lotteries Board Head Office Premises. The event was organized by the National Lotteries Board Employees Welfare Association.

  Read More
 • Lawyer Asanka Randeniya has been appointed as a Director of the National Lotteries Board.

  Lawyer Asanka Randeniya has been appointed as a Director of the National Lotteries Board.

  2021-01-27 11:58:012021-01-27 12:27:502021-01-27 11:58:41

   

   

   

  Lawyer Asanka Randeniya has been appointed as a Director of the National Lotteries Board.
  Chairman Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera handed over the letter of appointment to him today

   

   

  Read More
 • Blessing Ceremony on the Thaipongal festival

  Blessing Ceremony on the Thaipongal festival

  2021-01-27 11:37:152021-01-27 11:52:132021-01-27 11:41:19

   

   

  The Blessing Ceremony on the Thaipongal festival was held at the Vajira Pillayan Kovil  Bambalapitiya with the patronage of the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, with the participation of the Chairman of the National Lotteries Board, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera, and the Board of Directors.

  Read More
 • New General Manager of the National Lotteries Board

  New General Manager of the National Lotteries Board

  2020-12-14 16:52:212020-12-14 16:58:272020-12-14 16:53:54

   

   

   

   

  Our warmest congratulations to Shiromi Jeevamala who assumed duties as the new General Manager of the National Lotteries Board today in the presence of the Chairman, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera.

  Read More
 • New Generation Awards Night 2020

  New Generation Awards Night 2020

  2020-12-10 10:55:092020-12-10 11:07:092020-12-10 10:58:53

   

   

  The future of the country depends on the young generation. It's an appreciative program that recognizes their talents and encourages them to make their life dreams come true. ′′ New Generation Awards Night 2020 The National Lottery Board has sponsored this by performing its duty properly. Participated in the prize giving with President of National Lotte...

  Read More
 • Huge sum of Rs.750 million to the winners

  Huge sum of Rs.750 million to the winners

  2020-11-27 15:59:262020-11-27 16:12:352020-11-27 16:03:09

   

   

  We are humbled and proud, as the National Lotteries Board changed history and gave a win of 230 million. The Lucky winner got her prize and put a landmark in the history of the lotteries.  His Excellency the Prime Minister Mahinda Rajapaksa presented a huge sum of Rs.750 million to the winners including the lucky winner yesterday, November 18.

  Read More
 • Introduced Sevana Special Lottery

  Introduced Sevana Special Lottery

  2020-11-27 15:12:342020-11-27 15:31:272020-11-27 15:13:04

   

   

  Introduce Sevana Special Lottery to the market with the participation of  Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa

  Read More
 • Tissa Wasantha Udanaya

  Tissa Wasantha Udanaya

  2020-10-05 11:26:512020-11-21 12:45:012020-10-05 11:27:17

   

   

  Mr. Kelum Priyankara Liyanage, working Director, National Lotteries Board participated in the “Tissa Wasantha Udanaya” Tourism Promotion Program sponsored by the National Lotteries Board.

   

  Read More
 • 2nd National Youth Sports Festival

  32nd National Youth Sports Festival

  2020-10-05 10:53:052020-10-05 11:15:082020-10-05 10:55:10

   

   

  Chairman of the National Lotteries Board Lalith Piyum Perera attended For sports competitions organized by Kelaniya / Wattala / Ja-Ela / Mahara and Biyagama regional federations in Gampaha district in parallel to the 2nd National Youth Sports Festival sponsored by the National Lotteries Board

   

  Read More
 • We will do our duty for the future of the country.

  We will do our duty for the future of the country.

  2020-10-02 11:01:492020-10-02 11:25:262020-10-02 11:03:08

   

   

  We will do our duty for the future of the country. "Daru Diri Sampatha" for our own children with special needs and special talents

  Read More
 • Strengthening the ties between the National Lotteries Board and the People's Bank.

  Strengthening the ties between the National Lotteries Board and the People's Bank.

  2020-09-28 11:33:132020-09-28 11:52:452020-09-28 11:36:00

   

   

  A discussion was held  at the National Lotteries Board Head Office with the management including the Chairman of the National Lotteries Board, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera, General Manager Dharshana Wijesiriwardena and the Chairman of the People's Bank

   

   

  Read More
 • Donated  essential equipment for the Covid 19 Prevention and Orthopedic Services Unit at the Colombo National Hospital.

  Donated essential equipment for the Covid 19 Prevention and Orthopedic Services Unit at the Colombo National Hospital.

  2020-09-17 10:21:582020-09-17 10:55:122020-09-17 10:26:11

   

   

  According to the instructions of Lalith Piyum Perera, Chairman of the NLB and Kelum Priyankara Liyanage, the Acting Director including the Board of Directors, donated  aids to procure a number of essential equipment for the Kovid 19 Prevention and Orthopedic Services Unit at the Colombo National Hospital.Additional General Manager of the National Lotteries ...

  Read More
 • National Lotteries Board sponsored a Driver Awareness Program to enforce lane law in the Western Province.

  National Lotteries Board sponsored a Driver Awareness Program to enforce lane law in the Western Province.

  2020-09-17 09:55:422020-09-24 15:32:562020-09-17 09:57:24

   

   

  According to the request of the Colombo Traffic Division,the National Lotteries Board sponsored a Driver Awareness Program to enforce lane law in the Western Province.

   

  Read More
 • loans to our District Dealers and Dealers and Sales Assistants

  Loans to our District Dealers and Dealers and Sales Assistants

  2020-09-09 10:21:542020-09-09 10:57:042020-09-09 10:29:03

   

   

  At the strong request of the Chairman of the Lotteries Board, Attorney-at-Law Lalith Piyum Perera and the Working Director, Kelum Priyankara Liyanage.Memorandum of Understanding (MoU) with the Regional Development Bank with the approval of the Ministry of Finance for the first phase to provide loans to our District Dealers and Dealers and Sales Assistants u...

  Read More
 • Lucky winner of Govisetha Lottery and Child Encouragement Lottery

  Lucky winner of Govisetha Lottery and Child Encouragement Lottery

  2020-08-31 10:23:082020-08-31 10:34:492020-08-31 10:29:20

   

   

  To the lucky winner of a Toyota Vigo car from the Govisetha Lottery and to the lucky winners of a motorcycle from the Govisetha Lottery and the Child Encouragement Lottery The prize giving ceremony was held under the patronage of the Acting Director of the National Lotteries Board, Mr. Kalum Priyankara Liyanage at the National Lotteries Board Head Office to...

  Read More
 • Discussion with the Regional Managers

  Discussion with the Regional Managers

  2020-08-31 09:44:282020-08-31 09:54:222020-08-31 09:45:41

   

   

  A discussion was held with the Regional Managers at the National Lotteries Board Head Office under the patronage of the Acting Director of the National Lotteries Board, Mr. Kelum Priyankara Liyanage, regarding the future sales activities of the National Lotteries Board and the practical issues that may arise in carrying out marketing activities.

  Read More
 • NLB was given a devotional contribution to Dalada Maligawa

  NLB was given a devotional contribution to Dalada Maligawa

  2020-08-28 16:23:452020-08-28 17:02:192020-08-28 16:25:15

   

   

  Lalith Piyum Perera, Attorney-at-Law, Chairman of the National Lotteries Board, who is leading the way in the progress of the National Lotteries Board, met Diyawadana Nilame of the Dalada Maligawa, Pradeep Nilanga Dela and presented the check for our sponsorship.

  Read More
 • NLB was given a devotional contribution to success the annual perahera of the Kataragama Devalaya

  NLB was given a devotional contribution to success the annual perahera of the Kataragama Devalaya

  2020-08-27 16:09:002020-08-27 16:24:422020-08-27 16:10:18

   

   

  National Lottery Board was given a devotional contribution to success the annual perahera of the Kataragama Devalaya according to the instructions of the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa. National Lottery Board’s Working Director Mr. Kalum Priyankara handed over the one million aid amount to Dilruwan Rajapaksa Nilame, the Basnayake Nilame of Kataragama...

  Read More
 • பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றிக் கொண்டாட்டம்

  பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றிக் கொண்டாட்டம்

  2020-08-14 15:28:342020-08-24 08:57:212020-08-14 15:40:01

   

  இலங்கையின் தேர்தல் வரலாற்றில் பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில், தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் வணிகத் தொழில்கள் மற்றும் சேவைகள் முற்போக்கு ஊழியர் சங்கம் இன்று நிறுவனத்தின் உயர் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்தது.

  Read More
 • விற்பனை முகவர்கள் கலந்துரையாடல் – மாத்தளை

  விற்பனை முகவர்கள் கலந்துரையாடல் – மாத்தளை

  2020-08-10 12:09:182020-08-24 09:00:462020-08-10 12:25:00

   

   

  மாத்தளை மாவட்டத்தின் முகவருடனான கலந்துரையாடல் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் தலைவர், சட்ட வழக்கறிஞர் லலித் பியும் பெரேராவின் கீழ் நடைபெற்றது.

  Read More
 • Mahajana Sampatha Janabhishekaya SwarnaJayanthiya Drive In Concert - Thissamaharama

  Mahajana Sampatha Janabhishekaya SwarnaJayanthiya Drive In Concert - Tissamaharama

  2020-07-25 10:00:082020-08-24 09:03:142020-07-25 10:02:43

   

   

   

   

  Read More
 • Mahajana Samaptha 50th Celebration Press Conference

  Mahajana Samaptha 50th Celebration Press Conference & Mobile App Launch

  2020-07-23 11:05:192020-08-24 09:04:382020-08-03 11:07:44

   

   

   

  Read More
 • Received Prizes from the Chairman

  Received Prizes from the Chairman

  2020-07-17 00:22:562020-08-24 09:09:362020-07-17 00:27:21

   

   

   

  Read More
 • மறுதொடக்கம் - ஐ.டி.என் இல் உடனடி லாட்டரி வழங்கப்பட்டது

  மறுதொடக்கம் - ஐ.டி.என் இல் உடனடி லாட்டரி வழங்கப்பட்டது

  2020-06-29 12:19:502020-08-24 12:51:562020-06-29 12:20:31

   

   

  இயற்கை பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நமது சொந்தங்களை மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கு தேசிய முயற்சியான மறுதொடக்கம், உடனடி லாட்டரி தொடங்கப்பட்டது, தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் செயல் இயக்குநர் திரு.கெலும் பிரியங்கர லியனகே மற்றும் இயக்குநர் திரு. டி. ஜெயசிரி ஆகியோர் தலைமையில் நேரடி இசை நிகழ்ச்சியின் போது நிகழ்த்தப்பட்டது.

  Read More
 • புதிய லாட்டரிக்கான கலந்துரையாடல் (மறுதொடக்கம் - லாட்டரி)

  புதிய லாட்டரிக்கான கலந்துரையாடல் (மறுதொடக்கம் - லாட்டரி)

  2020-06-19 10:47:242020-08-24 12:52:552020-06-19 10:53:59

   

   

  புன்னகையுடன் ஆரம்பிக்கலாம் ... ஒரு கதையுடன் ஆரம்பிக்கலாம் ... ஒரு படி பின்வாங்குவோம்.
  இயற்கை பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நம் சொந்தங்களின் புனரமைப்புக்கான தேசிய திட்டத்திற்கு நீங்களும் பங்களிக்க முடியும்.

  வெள்ளம், சுனாமி, சூறாவளி மற்றும் நிலச்சரிவு போன்ற எந்தவொரு இயற்கை பேரழிவிலும் எங்கள் சொந்த வீடற்ற மக்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் நோக்கத்துடன்...

  Read More
 • 8th Step of Luck Brings to Home

  8th Step of Luck Brings to Home

  2020-06-15 17:22:092020-08-24 12:54:492020-06-15 17:22:25

  Read More
 • Contribution to the 2020 Poson Festival

  Contribution to the 2020 Poson Festival

  2020-06-15 16:55:212020-08-24 12:55:382020-06-15 16:56:50

   

   

  தேசிய பொறுப்புகள் மீதான உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, தேசிய லாட்டரி, 2020 போசன் விழாவிற்கு அளப்பரிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது.

  Read More
 • அனுராதபுரத்தில் விற்பனை உதவியாளர்கள் கலந்துரையாடல்

  அனுராதபுரத்தில் விற்பனை உதவியாளர்கள் கலந்துரையாடல்

  2020-06-15 16:25:222020-08-24 12:57:012020-06-15 16:25:41

   

   

  தேசிய லாட்டரி வாரியம் அனுராதபுர மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதிகள் ஜே.குமாரசிறி, தினித் அமரன், ஆனந்த ராஜகருணா மற்றும் அவர்களின் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் ஜூன் 6 சனிக்கிழமை அனுராதபுரத்தின் பாரம்பரிய ஹோட்டலில் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் தலைவரின் ஆதரவில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. வழக்கறிஞர் லா.லலித் பியும் பெரேரா, பொது மேலாளர் சந்தைப்படுத்தல் மெனுர சத்துரங்க, பொது மேலாளர் ம...

  Read More
 • Sales Assistants Discussion in Colombo

  Sales Assistants Discussion in Colombo

  2020-06-06 12:42:152020-08-24 12:58:152020-06-06 12:42:42

   

   

   

  Read More
 • Tissamaharama poson lighting programme

  Tissamaharama Poson Lighting Programme

  2020-06-06 12:39:512020-08-24 12:59:312020-06-06 12:40:18

   

   

   

   

  Read More
 • அதிஷ்டத்தை வீட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கான 7ஆம் கட்ட நடவடிக்கை

  அதிஷ்டத்தை வீட்டுக்கு வரவழைப்பதற்கான 7ஆம் கட்ட நடவடிக்கை

  2020-06-06 12:36:262020-08-24 13:01:342020-06-06 12:36:52

   

   

   

  The 'Niroga Lagna Jaya' Lottery found two Millionaires from Pannipitiya and Padukka who received their first prize of recently donated their checks to their homes. The ceremony headship by
  Lalith Piyum Perera, the Chairman of the National Lotteries Board.

   

  Read More
 • Discussion in Trincomalee

  Sales Assistants Discussion in Trincomalee

  2020-05-26 18:35:272020-08-24 13:02:262020-05-26 18:37:54

   

   

   

  On the way "Luck Brings to Home" project, we had a discussion with our sales assistants in Trincomalee, headed by National Lotteries Board Chairman Lalith Piyum Perera. There has been a very successful discussion about the resumption of lottery sales, which has been dysfunctional due to coronavirus and sales increase. The Sales Representatives w...

  Read More
 • 6th Step of Luck Brings to Home

  6th Step of Luck Brings to Home

  2020-05-26 18:27:542020-08-24 13:03:022020-05-26 18:28:38

   

   

   

  As a step of "Luck Brings to Home” project there have four lucky winners to given their one million and two million checks on Sunday. The Chairman of National Lotteries Board Mr.Lalith Piyum Perera presented the checks to the lucky winners from Kantale, Kaduruwela, Dambulla, Galewela and Kotte. Mr.Sujeewa Nissanka, Deputy General Manager - Marketing, Po...

  Read More
 • 5th Step of Luck Brings to Home

  5th Step of Luck Brings to Home

  2020-05-26 18:22:212020-08-24 13:03:522020-05-26 18:25:07

   

   

   

  "Luck Brings to Home" project, held On Thursday, May 21st distributed the checks for the three lucky millionaires from Kadawatha, Maharagama and Moratumulla. This occasion cardinality by Working Director Mr. Kalum Priyankara and Mr.Darshan Wijesiriwardane-General Manager, Mr. Sujeewa Nissanka-Deputy General Manager also attended.

   

  ...
  Read More
 • 3rd Step of Luck Brings to Home

  3rd Step of Luck Brings to Home

  2020-05-19 18:50:392020-08-24 13:04:352020-05-19 18:51:00

   

   

   

  Starting from Colombo at around 5 am, traveling over 750km through some of the most difficult roads, we are yet another step in the process of finding the homes of our lucky winners in the beautiful villages of Thanamalwila, Thorakolayaya, Unawatuna and Udugama. Chairman of the National Lotteries Board, Kalum Priyankara, Deputy General Manager Mr.Sujeew...

  Read More
 • 2nd Step of Luck Brings to Home

  2nd Step of Luck Brings to Home

  2020-05-19 18:03:522020-08-24 13:05:192020-05-19 18:11:46

   

   

   

  One More Step of Luck Brings to Home
  As a step of "Luck Brings to Home” programme, the prizes were allocated to the fortunate winners through visiting their homes located in Boralesgamuwa, Kadawatha and Kelaniya. Allotted entire amount is Rs.45,698,620/=(forty-five million six hundred ninety-eight thousand six hundred twenty)
  The e...

  Read More
 • 4th Step of Luck Brings to Home

  4th Step of Luck Brings to Home

  2020-05-18 17:29:162020-08-24 13:06:162020-05-18 17:32:13

   

   

   

  As a step of "Luck Brings to Home" project, distributed the prizes for the lucky winners by visiting their homes. The event was graced by Chairman Mr. Lalith Piyum Perera. Deputy General Manager marketing Mr. Sujeewa Nishshanka, NLB Agent (Kandy) Mr. Pradeepan and Sales Assistant Mr. raja attended to the occasion.

   

  Read More
 • NLB has donated Rs. 25,000,000 to the Covid - 19 Healthcare and Social Security fund.

  NLB has donated Rs. 25,000,000 to the Covid - 19 Healthcare and Social Security fund.

  2020-04-26 20:04:152020-08-24 13:07:182020-04-26 20:09:44

   

   

   

  The National Lotteries Board has served the country during each and every disaster our country has faced. Also during this Covid - 19 global pandemic NLB have not forgotten to keep our national responsibility.

  As a part of the service rendered to the country representing the National Lotteries Board, the Chairman of the NLB Mr. Lalith Piyum Pe...

  Read More
 • 1st Step Luck brings to home

  1st Step Luck brings to home

  2020-04-21 12:29:362020-08-24 13:07:542020-04-23 12:49:09

   

   

   

  National Lottery Board has been serving towards development of the Nation along with producing number of millionaires over six decades. As a reseponsible institute in Sri Lanka, we have a responsibility to stand with our people to share their  laughters and tears.

   This time also we have number of lottery winners who cant come and collect thei...

  Read More
 • NLB Super Prize Giving 2020

  NLB Super Prize, Cash Prize, and Special Prize Giving - Sri Lanka Foundation Institute 2020.01.30

  2020-02-06 15:15:262020-08-24 13:09:032020-02-06 15:30:59

   

   

  The National Lotteries Board held one of another prize giving ceremony including Super Prizes, Special Prizes and Cash Prizes which was held at the Sri Lanka Foundation Institute on 30th of January in 2020.

  The prizes are awarded by the chief guest honorable State Minister of Development Banking and Loan Schemes Mr. Shehan Semasinghe a...

  Read More
 • 4000 Special Draw Janatha Ran Kirula

  Release of Mahajana Sampatha 4000 Special Draw Janatha Ran Kirula

  2019-07-26 15:41:232020-08-24 13:10:462019-07-26 15:42:22

  Read More
 • Another super millionaires were crowned by National Lottery Board

  Another super millionaires were crowned by National Lottery Board.

  2019-06-21 11:26:452020-08-18 12:16:462019-06-21 11:27:31

   

   

  The National Lottery Board handed over cheques to six other super millionaires this year on 18.06.2010 at the National Lotteries Board premises 
   under the patronage of National Lottery Board Chairperson Mrs. Shyamila Perera and Working Director Thusitha Halloluwa.

   

   

  Read More
 • மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதி கருத்தரங்கு, காலி

  மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதி கருத்தரங்கு, காலி -2019

  2019-06-14 11:32:502020-08-18 12:19:242019-06-14 11:34:22
   கடந்த வார இறுதியில் காலி மாவட்ட வியாபார மாநாடு மிகவும் வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது.
  Read More
 • Alms giving for great sangha upon the guidance of NLB chairperson

  Alms giving for great sangha upon the guidance of NLB chairperson

  2019-05-21 18:48:352020-08-18 12:28:082019-05-21 18:53:28

   

   

  Almsgiving for the victims of the 21st April Disaster was organized by the Welfare Association of the National Lottery board
  under the guidance of Board of Directors, Chairperson and the Upper Management on 21st of May  parallel to the Vesak Festival of 2019
  with the participation of 10 Great Sangha.

   

   

  Read More
 • சூப் பரிசு மற்றும் மோட்டர் சைக்கிள் வழங்குதல்

  சூப் பரிசு மற்றும் மோட்டர் சைக்கிள் வழங்குதல்

  2019-04-07 18:01:482020-08-18 12:31:472019-04-07 18:09:54

  சூப் பரிசு மற்றும் மோட்டர் சைக்கிள்  வழங்குதல் - என்.எல்.பி தலைமை அலுவலகம்

  Read More
 • NLB New Building

  National Lotteries Board - New Building Opening

  2019-04-05 20:00:462020-08-18 12:35:182019-04-05 20:03:16

   

   

  Read More
 • Wasana Sampatha Relaunch

  Wasana Sampatha Relaunch- 2019

  2019-04-05 19:49:112020-01-03 17:19:042019-04-05 19:50:28
   புதிய பரிசுகள் மற்றும் கலைப்படைப்புகளுடன் வாஷனா சம்பத்தா லாட்டரி தொடங்குவது
   1994 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் திகதி தேசிய லாட்டரிகள் குழுவினால் வென்ற முதலாவது லாட்டரி வாஷனா சம்பத் லாட்டரி தொடங்கப்பட்டது.
  Read More
 • என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர்கள் - பரிசு வழங்குதல்

  என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர்கள் - பரிசு வழங்குதல் - 2019

  2019-04-04 19:24:372020-08-18 13:52:582019-04-04 19:26:08

   

  Read More
 • NLB Pirith festival - 2019

  NLB Pirith festival - 2019

  2019-04-04 17:08:272020-08-18 13:57:272019-04-04 17:10:03

   

   

   

  Read More
 • Neeroga Relaunch

  Neeroga Relaunch

  2019-03-18 18:51:192020-08-18 14:00:072019-03-18 18:52:46

   

  National Lotteries Board has contribute National Development and Charity Funds  from different lotteries. From those Lotteries the Neeroga lottery has contribute National Kidney Fund Derectly.In that case this lottery has become Most Competitive lottery in local Market. Since year 2015 the Neeroga Lottery funds contribute Rs 985,795,006.00 to national Kidney Fu...

  Read More
 • Mahajana Sampatha Special Draw - 3545

  Mahajana Sampatha Special Draw - 3545

  2017-11-28 08:46:492020-08-18 14:02:282017-11-28 08:50:02

  To win a Toyota WIGO Motor car, three Bikes and two Scooties For Twenty Rupee......

   

  Read More
 • New Working Director

  Assumption of Duties by New Working Director

  2017-11-28 08:41:402020-08-18 14:06:212017-11-28 08:42:36

   

  Mr.Tusitha Halloluwa assumed duties as the Working Director of National Lotteries Board on September 21, 2017.

   

  Read More
 • Sevana Frist Draw

  Sevana Frist Draw - DINUM ADINA LOTHARAIYA

  2017-11-28 08:08:132018-02-02 16:03:502017-11-28 08:09:33
  Sevana Draw Lottery Thursday Saturday

   

  This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017.

  Contribution: Sevana Housing Fund.

  Prize Structure # Pattern / ගැලපීමේ රටාව / முறை Prize ...
  Read More
 • New Act for National Lotteries Board (NLB)

  2017-11-28 07:52:342018-01-16 09:21:062017-11-28 08:01:40

  The NLB was established by the Finance Act No.11 of 1963. Several sections of the said Act were amended in 1997 and in 1998. A need has now arisen to amend this Act which has prevailed for the past 53 years in order to make it compatible with present times. Also, the parliamentary Committee on Public Enterprises (COPE) has recommended that immediate steps should be taken to amend the said Ac...

  Read More
 • NLB awarded Honda - Grace Motor car

  NLB awarded Honda - Grace Motor car: Mahajana Sampatha

  2017-11-28 07:50:342020-08-18 14:07:402017-11-28 07:51:35

   

  The Prize giving ceremony was held on the 25th of January 2017 at the Rupavahini premises with the precedence of chairperson (NLB) Ms. Shyamila Perera (Attorney at law). NLB presented the first prize of Mahajana Sampatha "Raja Dinuma" Honda Grace Motor car and twenty-five million to 25 happy winners at the ceremony.

  Read More
 • Foundation Stone Laying Ceremony

  Foundation Stone Laying Ceremony for the New Building - National Lotteries Board

  2017-11-28 07:47:202020-08-18 14:09:572017-11-28 07:48:18

   

   

  The Foundation Stone Laying Ceremony of the New Building for National Lotteries Board was held in the morning 1st of December 2016. Finance Minister Ravi Karunanayake was the chief guest at the occasion and NLB chairperson Ms. Shyamila Perera(Attorney at law)  ,Director of NLB Mr. Chamindra De Silva,Director of NLB Mr. Gamini Saparamadu, NLB Working Director Mr...

  Read More
 • dream just for US $30

  Drive your dream just for US $30

  2017-11-28 07:36:252020-08-18 14:12:462017-11-28 07:40:04

   

  Now you can drive your dream Mercedes Benz E300 Blue-Tec Diesel Hybrid just for US$ 30 with newly launched 32nd Colombo Airport Super Draw Lottery. The grand launch ceremony was held recently at Nelum Pokuna with the participation of prestigious invitees.

  NLB also introduced “NLB Dollar Fortune ticket”, giving more people the opportunity to win. You can purch...

  Read More
 • Govi Setha -1230 Biggest Prize

  Govi Setha -1230 The Ever Biggest Prize was awarded

  2017-11-28 07:33:052020-08-18 14:13:552017-11-28 07:35:29

   

   

   

  The ever biggest prize was awarded to Mr. Keerthi Kumara by chief guest Hon. Ravi Karunanayaka at the auditorium of financial ministry on 12th February 2016.  And the super prize winners of Govi Setha, Sampath Rekha, Supiri Vasana and Neeroga were awarded at the same event.

  Assistant Secretary of Financial Ministry Mr.Sameera Jayawardena,N...

  Read More
 • Jathika Sampatha - 620 Special Draw

  Jathika Sampatha - 620 Special Draw Ticket Launching

  2017-11-28 07:31:582020-08-18 14:29:552017-11-28 07:32:52

   

   

  Jathika Sampatha - 620 Special Draw Ticket Launching

  View more images...

   

  Read More
 • Brand Relaunch

  Brand Relaunch at Ape Gama

  2017-11-28 07:28:172020-08-18 14:33:252017-11-28 07:30:11

   

   

  National Lotteries Board Brand Relaunch at "Ape Gama"  

   

  View more images...

  \r\n

  Read More
 • Special Program for Chronic Kidney Disease

  2017-11-28 07:01:232019-06-19 10:40:422017-11-28 07:01:54

  Special Program for Chronic kidney disease was held on 2015-12-16.

  Read More

Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration

 • Part 18 : Ratnapura

  Part 18 : Ratnapura

  2020-07-30 10:22:262020-07-30 10:26:122020-07-30 10:23:45

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Ratnapura
   

  Read More
 • Part 17 : Embilipitiya

  Part 17 : Embilipitiya

  2020-07-30 10:17:402020-07-30 10:21:582020-07-30 10:19:04

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Embilipitiya
   

  Read More
 • Part 16 : Debarawewa

  Part 16 : Debarawewa

  2020-07-30 10:12:402020-07-30 10:16:242020-07-30 10:13:58

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Part 16 : Debarawewa

  Read More
 • Part 15 : Thissamaharama

  Part 15 : Thissamaharama

  2020-07-30 10:08:082020-07-30 10:11:552020-07-30 10:09:08

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Thissamaharama
   

  Read More
 • Part 14 : Kataragama

  Part 14 : Kataragama

  2020-07-30 10:03:142020-08-18 19:00:052020-07-30 10:04:37

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Kataragama
   

  Read More
 • Part 13 : Lunugamvehera

  Part 13 : Lunugamvehera

  2020-07-30 09:57:562020-07-30 10:01:102020-07-30 09:59:51

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Lunugamvehera
   

   

  Read More
 • Part 12 : Sooriyawewa

  Part 12 : Sooriyawewa

  2020-07-30 09:52:052020-07-30 09:53:452020-07-30 09:52:36

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Sooriyawewa

  Read More
 • Part 11 : Ambalantota

  Part 11 : Ambalantota

  2020-07-27 14:26:012020-07-27 14:30:272020-07-27 14:26:08

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Ambalantota

   

  Read More
 • Part 10 : Middeniya

  Part 10 : Middeniya

  2020-07-27 14:15:152020-07-27 14:24:172020-07-27 14:15:37

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Middeniya

  Read More
 • Part 9: Katuwana

  Part 9: Katuwana

  2020-07-27 14:05:312020-07-27 14:13:032020-07-27 14:05:49

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Katuwana

  Read More
 • Part 8: Walasmulla

  Part 8: Walasmulla

  2020-07-27 13:54:302020-07-27 14:03:102020-07-27 13:54:58

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Walasmulla

  Read More
 • Part 7: Weeraketiya

  Part 7: Weeraketiya

  2020-07-27 13:40:352020-07-27 13:49:082020-07-27 13:40:45

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Weeraketiya

  Read More
 • Part 6: Tangalle

  Part 6: Tangalle

  2020-07-27 13:34:162020-07-27 13:38:152020-07-27 13:34:30

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Tangalle

  Read More
 • Part 5: Ranna

  Part 5: Ranna

  2020-07-27 13:05:492020-07-27 13:28:192020-07-27 13:07:31

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Ranna

   

  Read More
 • Part 4: Beliatta

  Part 4: Beliatta

  2020-07-27 12:52:212020-07-27 13:05:182020-07-27 12:53:01

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Beliatta

   

  Read More
 • Part 3: Gandara

  Part 3: Gandara

  2020-07-27 12:39:492020-07-27 12:58:492020-07-27 12:40:44

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Gandara

   

  Read More
 • Part 2: Devinuwara

  Part 2: Devinuwara

  2020-07-27 12:30:172020-07-27 12:39:372020-07-27 12:30:46

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Devinuwara

  Read More
 • Part 1: Matara

  Part 1: Matara

  2020-07-24 19:48:162020-07-27 12:57:422020-07-24 19:49:11

  Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Matara

  Read More

NLB Mahajana Sampatha Janatha Ran Kirula 4000

 • Day 17: Bandarawela

  Day 17: Bandarawela

  2019-09-02 20:48:042019-09-03 14:50:322019-09-02 20:51:51

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Bandarawela

  Read More
 • Day 15: Medagama

  Day 15: Medagama

  2019-09-02 20:48:032019-09-03 14:48:582019-09-02 20:51:06

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Medagama

  Read More
 • Day 13: Kaduruwela

  Day 13: Kaduruwela

  2019-09-02 20:48:022019-09-03 14:47:312019-09-02 20:50:16

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Kaduruwela

  Read More
 • Day 10: Trincomalee

  Day 10: Trincomalee

  2019-09-02 20:45:362019-09-03 14:44:592019-09-02 20:46:57

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Trincomalee

  Read More
 • Day 8: Rambewa

  Day 8: Rambewa

  2019-09-02 20:41:542019-09-03 14:43:162019-09-02 20:45:23

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Rambewa

  Read More
 • Day 6: Vavuniya

  Day 6: Vavuniya

  2019-09-02 20:41:532019-09-03 14:40:342019-09-02 20:43:46

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Vavuniya

  Read More
 • Day 5: Nedunkeni

  Day 5: Nedunkeni

  2019-09-02 20:41:502019-09-03 14:39:052019-09-02 20:43:00

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Nedunkeni Town

  Read More
 • Day 4: Pudhukudiyiruppu

  Day 4: Pudhukudiyiruppu

  2019-09-02 20:41:012019-09-03 14:38:172019-09-02 20:41:43

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Pudhukudiyiruppu

  Read More
 • Day 3: Kilinochchi

  Day 3: Kilinochchi

  2019-09-02 20:40:052019-09-03 14:37:132019-09-02 20:40:51

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Kilinochchi

  Read More
 • Day 2: Jaffna

  Day 2: Jaffna

  2019-09-02 19:52:202019-09-02 20:45:122019-09-02 19:53:05

  Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Jaffna

  Read More
 • 23rd - Point Peduru

  Day 1: Point Pedro

  2019-09-02 19:48:272019-09-03 11:25:192019-09-02 19:49:03

  Mahajana Sampatha 4000 Door to door Campaign begins From Point Pedro (23/08/2019)

  Read More