வெற்றி
000000000000

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

M.M.G.K.Bandula Senarath Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K.Bandula Senarath
Rajawella
B.M.Kiribanda Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara
M.P Meneripitiya Lotteries Logos
நீரோகா 0311
சூப்பர் பரிசு
M.P Meneripitiya
Arugoda
M.K.I.D Gunadasa Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3524
சூப்பர் பரிசு
M.K.I.D Gunadasa
Kasbawa
L. H Premachandra Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3522
சூப்பர் பரிசு
L. H Premachandra
Kahawatta
K.V. Priyankara Jayarathne Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3502
சூப்பர் பரிசு
K.V. Priyankara Jayarathne
Yatiyanthota
J Prabash Thennakoon Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3497
சூப்பர் பரிசு
J Prabash Thennakoon
Medawachchiya
U.R Sampath Silva Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1254
சூப்பர் பரிசு
U.R Sampath Silva
Wadduwa
J.P Amal Rasika Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0729
சூப்பர் பரிசு
J.P Amal Rasika
Galle
B A J H S K Dias Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1229
சூப்பர் பரிசு
B A J H S K Dias
Hettipola
M.A. Sampath Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0706
சூப்பர் பரிசு
M.A. Sampath
Thanamalwila

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

R.K.Pradeep Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3663
ரூ.2,000,000
R.K.Pradeep
Thalawakele
B.Leelawathi Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3661
ரூ.2,000,000
B.Leelawathi
Mathara
H.M.Nawarathna Bandara Lotteries Logos
கொவிசெத 1759
ரூ.1,000,000
H.M.Nawarathna Bandara
Gokarella
K.A.A.J.P.Anuradha Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3663
ரூ.2,000,000
K.A.A.J.P.Anuradha
Piliyandala
K.V.N.Wijepala Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3662
ரூ.2,000,000
K.V.N.Wijepala
Ambalangoda
K.A.Ranjith Lotteries Logos
கொவிசெத 1764
ரூ.1,000,000
K.A.Ranjith
Nebada
B.M.M.L.K. Basnayake Lotteries Logos
கொவிசெத 1756
ரூ.1,000,000
B.M.M.L.K. Basnayake
Wellawa
M.A.madurapperuma Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0840
ரூ.2,000,000
M.A.madurapperuma
Gampaha
P.H.Ruwan Wasantha Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3660
ரூ.2,000,000
P.H.Ruwan Wasantha
Minuwangoda
D.T.Wiraj Amarasingha Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3655
ரூ.2,000,000
D.T.Wiraj Amarasingha
Kaluthara
H.P.Wijesiri Lotteries Logos
கொவிசெத 1730
ரூ.1,000,000
H.P.Wijesiri
Bemmulla
V.N.Dayas Lotteries Logos
கொவிசெத 1758
ரூ.1,000,000
V.N.Dayas
Kandy

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

R.P.S.Ruupassara Lotteries Logos
கொவிசெத 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.P.S.Ruupassara
manikdiwela
R.M.Premawathi Lotteries Logos
ஸ்பெஷல் 100 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.M.Premawathi
Battaramulla
K.B Rathnapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0074
மோட்டார் வாகனம்
K.B Rathnapala
Buttala
S.G.W Gunapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0063
மோட்டார் வாகனம்
S.G.W Gunapala
Wellawaya
W.A Ajith Kumara Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0071
மோட்டார் வாகனம்
W.A Ajith Kumara
Angoda
P.W Rathna Weerasinghe Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0067
மோட்டார் வாகனம்
P.W Rathna Weerasinghe
Akmeemana
R.M Indrani Chandralatha Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
R.M Indrani Chandralatha
Pussalithanna
H.M.A Tikiri Banda Herath Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
H.M.A Tikiri Banda Herath
Matale
M.A Chandana Kusumjith Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
M.A Chandana Kusumjith
Gatahatta
P Susantha Priyanath Fernando Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் வாகனம்
P Susantha Priyanath Fernando
Moratuwa
S.S Rohan Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
S.S Rohan
Talawakelle
D.M.R.W.P Udaya Kumara Lotteries Logos
நீரோகா 0250
மோட்டார் வாகனம்
D.M.R.W.P Udaya Kumara
Kandegedara