வெற்றி
000000000000

In 2020

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

M.M.G.K.Bandula Senarath Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K.Bandula Senarath
Rajawella
B.M.Kiribanda Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara
M.P Meneripitiya Lotteries Logos
நீரோகா 0311
சூப்பர் பரிசு
M.P Meneripitiya
Arugoda
M.K.I.D Gunadasa Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3524
சூப்பர் பரிசு
M.K.I.D Gunadasa
Kasbawa
L. H Premachandra Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3522
சூப்பர் பரிசு
L. H Premachandra
Kahawatta
K.V. Priyankara Jayarathne Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3502
சூப்பர் பரிசு
K.V. Priyankara Jayarathne
Yatiyanthota
J Prabash Thennakoon Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3497
சூப்பர் பரிசு
J Prabash Thennakoon
Medawachchiya
U.R Sampath Silva Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1254
சூப்பர் பரிசு
U.R Sampath Silva
Wadduwa
J.P Amal Rasika Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0729
சூப்பர் பரிசு
J.P Amal Rasika
Galle
B A J H S K Dias Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1229
சூப்பர் பரிசு
B A J H S K Dias
Hettipola
M.A. Sampath Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0706
சூப்பர் பரிசு
M.A. Sampath
Thanamalwila

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

D.M. Leelawathi Lotteries Logos
மெகா பவர் 0466
ரூ.1,000,000
D.M. Leelawathi
Mahiyanganaya
K.G. Karunawathi Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4060
ரூ.2,000,000
K.G. Karunawathi
Angoda
R.M. Ravindra Jayathissa Lotteries Logos
கொவிசெத 2310
ரூ.1,000,000
R.M. Ravindra Jayathissa
Galgamuwa
N.M.M. Ibrahim Lotteries Logos
கொவிசெத 2306
ரூ.1,000,000
N.M.M. Ibrahim
Colombo 01
K. Ananda Raja Lotteries Logos
செவன 0239
ரூ.1,000,000
K. Ananda Raja
Badulla
A.G. Chandralatha Menike Lotteries Logos
கொவிசெத 2311
ரூ.1,000,000
A.G. Chandralatha Menike
Medirigiriya
A.M.Pradeep Jayashantha Dayananda Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4057
ரூ.2,000,000
A.M.Pradeep Jayashantha Dayananda
Colombo 10
K.G. Kalyani Rupika Lotteries Logos
மெகா பவர் 0463
ரூ.1,000,000
K.G. Kalyani Rupika
Kalaniya
B. Dhammika Lal Kumara Lotteries Logos
கொவிசெத 2308
ரூ.1,000,000
B. Dhammika Lal Kumara
Nawalapitiya
M. Suresh Jeewan Wijethilaka Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1481
ரூ.1,000,000
M. Suresh Jeewan Wijethilaka
Balangoda
J.A. Tharanga Roshan Chandrasena Lotteries Logos
தன நிதானய 0225
ரூ.1,000,000
J.A. Tharanga Roshan Chandrasena
Mawathagama
S.H. Dinesh Kumara Jayasena Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4056
ரூ.2,000,000
S.H. Dinesh Kumara Jayasena
Anuradhapura

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

R.P.S.Ruupassara Lotteries Logos
கொவிசெத 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.P.S.Ruupassara
manikdiwela
R.M.Premawathi Lotteries Logos
ஸ்பெஷல் 100 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.M.Premawathi
Battaramulla
K.B Rathnapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0074
மோட்டார் வாகனம்
K.B Rathnapala
Buttala
S.G.W Gunapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0063
மோட்டார் வாகனம்
S.G.W Gunapala
Wellawaya
W.A Ajith Kumara Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0071
மோட்டார் வாகனம்
W.A Ajith Kumara
Angoda
P.W Rathna Weerasinghe Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0067
மோட்டார் வாகனம்
P.W Rathna Weerasinghe
Akmeemana
R.M Indrani Chandralatha Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
R.M Indrani Chandralatha
Pussalithanna
H.M.A Tikiri Banda Herath Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
H.M.A Tikiri Banda Herath
Matale
M.A Chandana Kusumjith Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
M.A Chandana Kusumjith
Gatahatta
P Susantha Priyanath Fernando Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் வாகனம்
P Susantha Priyanath Fernando
Moratuwa
S.S Rohan Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
S.S Rohan
Talawakelle
D.M.R.W.P Udaya Kumara Lotteries Logos
நீரோகா 0250
மோட்டார் வாகனம்
D.M.R.W.P Udaya Kumara
Kandegedara
Best Web 2019 Logo