வெற்றி
000000000000

In 2019

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

M.M.G.K.Bandula Senarath Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K.Bandula Senarath
Rajawella
B.M.Kiribanda Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara
M.P Meneripitiya Lotteries Logos
நீரோகா 0311
சூப்பர் பரிசு
M.P Meneripitiya
Arugoda
M.K.I.D Gunadasa Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3524
சூப்பர் பரிசு
M.K.I.D Gunadasa
Kasbawa
L. H Premachandra Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3522
சூப்பர் பரிசு
L. H Premachandra
Kahawatta
K.V. Priyankara Jayarathne Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3502
சூப்பர் பரிசு
K.V. Priyankara Jayarathne
Yatiyanthota
J Prabash Thennakoon Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3497
சூப்பர் பரிசு
J Prabash Thennakoon
Medawachchiya
U.R Sampath Silva Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1254
சூப்பர் பரிசு
U.R Sampath Silva
Wadduwa
J.P Amal Rasika Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0729
சூப்பர் பரிசு
J.P Amal Rasika
Galle
B A J H S K Dias Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1229
சூப்பர் பரிசு
B A J H S K Dias
Hettipola
M.A. Sampath Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0706
சூப்பர் பரிசு
M.A. Sampath
Thanamalwila

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

H.M.Budhdhadasa Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3930
ரூ.2,000,000
H.M.Budhdhadasa
wellawaya
H.SUNITHA DABARE Lotteries Logos
கொவிசெத 1989
ரூ.1,000,000
H.SUNITHA DABARE
KOTTE
T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0906
ரூ.2,000,000
T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA
GAMPOLA
P.SAROJA FERNANDO Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3823
ரூ.2,000,000
P.SAROJA FERNANDO
BATTICALOA
W.PRADEEP NISHANTHA Lotteries Logos
மெகா பவர் 0325
ரூ.1,000,000
W.PRADEEP NISHANTHA
GALLE
K.W.S.JAYASUNDARA Lotteries Logos
கொவிசெத 1994
ரூ.1,000,000
K.W.S.JAYASUNDARA
KANDY
SAMANTHA SIRIWARDHANA Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3826
ரூ.2,000,000
SAMANTHA SIRIWARDHANA
AKURESSA
L.C.NETHARA Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3810
ரூ.2,000,000
L.C.NETHARA
GALLE
SAMAN PRADEEP SENADHIRA Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3824
ரூ.2,000,000
SAMAN PRADEEP SENADHIRA
KURUNEGALA
W.R.A.SWARNAKANTHI Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3825
ரூ.2,000,000
W.R.A.SWARNAKANTHI
KURUNEGALA
A.A.S.Dilrukshi Lotteries Logos
நீரோகா 0493
ரூ.1,000,000
A.A.S.Dilrukshi
MORTUWA
P.M.ROSHAN JANAKA Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3822
ரூ.2,000,000
P.M.ROSHAN JANAKA
AMBILIPITIYA

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

R.P.S.Ruupassara Lotteries Logos
கொவிசெத 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.P.S.Ruupassara
manikdiwela
R.M.Premawathi Lotteries Logos
ஸ்பெஷல் 100 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.M.Premawathi
Battaramulla
K.B Rathnapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0074
மோட்டார் வாகனம்
K.B Rathnapala
Buttala
S.G.W Gunapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0063
மோட்டார் வாகனம்
S.G.W Gunapala
Wellawaya
W.A Ajith Kumara Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0071
மோட்டார் வாகனம்
W.A Ajith Kumara
Angoda
P.W Rathna Weerasinghe Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0067
மோட்டார் வாகனம்
P.W Rathna Weerasinghe
Akmeemana
R.M Indrani Chandralatha Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
R.M Indrani Chandralatha
Pussalithanna
H.M.A Tikiri Banda Herath Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
H.M.A Tikiri Banda Herath
Matale
M.A Chandana Kusumjith Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0762
மோட்டார் பைக்
M.A Chandana Kusumjith
Gatahatta
P Susantha Priyanath Fernando Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் வாகனம்
P Susantha Priyanath Fernando
Moratuwa
S.S Rohan Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1252
மோட்டார் பைக்
S.S Rohan
Talawakelle
D.M.R.W.P Udaya Kumara Lotteries Logos
நீரோகா 0250
மோட்டார் வாகனம்
D.M.R.W.P Udaya Kumara
Kandegedara
Best Web 2019 Logo