வெற்றி
000000000000

In 2023

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

T.G Jestin
மெகா பவர் 1541

T.G Jestin
Thuththrioitigama
Arunagiri Surya
லக்கி 7 0006
சூப்பர் பரிசு
Arunagiri Surya
Nawalapitiya
wallakka liyanage rathna
மஹஜன சம்பத 5171
சூப்பர் பரிசு
wallakka liyanage rathna
Pitabaddara
K.Chandrasiri Perera
மஹஜன சம்பத 5151
சூப்பர் பரிசு
K.Chandrasiri Perera
Horana
U.G.N.Karunathilaka
மஹஜன சம்பத 5150
சூப்பர் பரிசு
U.G.N.Karunathilaka
Galle
H.P.I.S Pathirana
மஹஜன சம்பத 5150
சூப்பர் பரிசு
H.P.I.S Pathirana
Pannala
U.M.H Chathuranga
கொவிசெத 3374
சூப்பர் பரிசு
U.M.H Chathuranga
Anuradhapura
M.L.Rupasinha
மஹஜன சம்பத 5125
சூப்பர் பரிசு
M.L.Rupasinha
Kabathigollawa
B.A.J Suranga Samarasinha
மஹஜன சம்பத 5124

B.A.J Suranga Samarasinha
Dewahuwa
Sunethra jayalath
மஹஜன சம்பத 5124

Sunethra jayalath
Galewela
R.P Sirisena
ராசி சுப பலன் 0427

R.P Sirisena
Kadawatha
Saman Kumara
மஹஜன சம்பத 5117

Saman Kumara
Huggala

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

Mahagama Gedara Jinadasa
மஹஜன சம்பத 4928
ரூ.2,000,000
Mahagama Gedara Jinadasa
Pussellawa
D.P.M.Chandana Kumara
மஹஜன சம்பத 4930
ரூ.2,000,000
D.P.M.Chandana Kumara
Anamaduwa
Krishnamurthi Satchuruwenu
மெகா பவர் 1273
ரூ.1,000,000
Krishnamurthi Satchuruwenu
Vavuniyawa
M.J.J.S.Ravindra Gamage
மஹஜன சம்பத 4923
ரூ.2,000,000
M.J.J.S.Ravindra Gamage
Nuwara Eliya
M.Anura Muthumala
மெகா பவர் 1265
ரூ.1,000,000
M.Anura Muthumala
Nakulugamuwa
Y.M.Ranjith Senarathna
மஹஜன சம்பத 4908
ரூ.2,000,000
Y.M.Ranjith Senarathna
Moragahahena
I.T.C.Namal Ariyathilaka
கொவிசெத 3142
ரூ.1,000,000
I.T.C.Namal Ariyathilaka
Sooriyawewa
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
கொவிசெத 3139
ரூ.1,000,000
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
Medawachchiya
W.Mathiswaran
மஹஜன சம்பத 4895
ரூ.2,000,000
W.Mathiswaran
Jaffna
U.N.Amarasinha
மஹஜன சம்பத 4894
ரூ.2,000,000
U.N.Amarasinha
Padeniya
N.Nandakumar
மஹஜன சம்பத 4892
ரூ.2,000,000
N.Nandakumar
Manipay
K.B Ruwan Somarathna
மஹஜன சம்பத 4891
ரூ.2,000,000
K.B Ruwan Somarathna
Getaheththa

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

I.V Lal
மஹஜன சம்பத 5189
மோட்டார் பைக்
I.V Lal
Gelioya
B.A Sugath Ananda
லக்கி 7 0001
மோட்டார் வாகனம்
B.A Sugath Ananda
Higurana
Devika Rathnakumari
கொவிசெத 2675
மோட்டார் வாகனம்
Devika Rathnakumari
Kolambage Ara
K.A.M Karunanayaka
செவன 0314
மோட்டார் வாகனம்
K.A.M Karunanayaka
Kiralogama
T. Prasanth
மெகா பவர் 0500
மோட்டார் வாகனம்
T. Prasanth
Wawniya
R.M.N.R. Rathnayaka
தரு திரி சம்பத 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M.N.R. Rathnayaka
Kandy
M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana