வாசனா சம்பத
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 27,250,066.70

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1686

திகதி: வெள்ளி தை 21, 2022

வாசனா சம்பத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

W.M.Luxman Wijesigha
வாசனா சம்பத 1491
ரூ.1,000,000
W.M.Luxman Wijesigha
Wariyapola
K.A Athula Kumara
வாசனா சம்பத 1477
ரூ.1,000,000
K.A Athula Kumara
Ambalantota
P.W.R.R Pathiraja
வாசனா சம்பத 1468
ரூ.1,000,000
P.W.R.R Pathiraja
Nittambuwa
அனைத்தையும் பார்க்க

வாசனா சம்பத

 • In early 1994, lottery by the name Vasana Sampatha was introduced to the market by the board. A monthly draw was held in various districts of the country. Initially, Motor cars,   three wheelers and sewing machine etc. were offered as prizes. Since this was not so popular, changes were effected around August 1994 to give a new dimension with a new prize structure involving cash prizes. Presently this lottery is drawn every Monday and Thursday.  
 • The price of this lottery ticket was increased from 02ndSeptember,2008 from Rs.10/- to Rs.20/- and a new prize structure was implemented A super prize of Rs. 10 million a first prize of Rs. 1 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery.

நிழல் படம்

 • வாசனா சம்பத - ticket
 • வாசனா சம்பத - vasana_sampatha_New

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 15, 2021

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20