ரீஸ்டார்ட்
Lottery is in Circulation

ரீஸ்டார்ட்

இயற்கை பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நமது சொந்த உறவுகளின் மறுவாழ்விற்கான தேசிய முயற்சியான மறுதொடக்கம் உடனடி லாட்டரி தொடங்கப்பட்டது, தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் செயல் இயக்குநர் திரு. கெலும் பிரியங்கர லியனகே மற்றும் இயக்குனர் திரு. டி. ஜெயசிரி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர்.

நிழல் படம்

  • ரீஸ்டார்ட் - tickets