மெகா பவர்
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 297,954,162.00

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1369

திகதி: சனி மாசி 04, 2023

மெகா பவர் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

Krishnamurthi Satchuruwenu
மெகா பவர் 1273
ரூ.1,000,000
Krishnamurthi Satchuruwenu
Vavuniyawa
M.Anura Muthumala
மெகா பவர் 1265
ரூ.1,000,000
M.Anura Muthumala
Nakulugamuwa
V.J Sampath priyasantha
மெகா பவர் 1235
ரூ.1,000,000
V.J Sampath priyasantha
Malsiripura
அனைத்தையும் பார்க்க

மெகா பவர்

 • இந்த லாட்டரி 11 மே 2016 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த டிக்கெட்டின் விலை ரூ .20 / -.
 • இந்த லாட்டரி திங்கள் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் குலுக்கப்படுகிறது.

நிழல் படம்

 • மெகா பவர் - mega_power_mon
 • மெகா பவர் - mega_power_wed
 • மெகா பவர் - ticket
 • மெகா பவர் - ticket_e

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு மாசி 13, 2022

#
முறை
பரிசு
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000,000
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.100
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20