மெகா பவர்
 • திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 173,375,615.47

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 18,153,427.68

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 24,887,330.88

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 317

திகதி: புதன் மார்கழி 12, 2018

மெகா பவர் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

M.Ranjith Lotteries Logos
மெகா பவர் 0220
ரூ.1,000,000
M.Ranjith
Katuwana
K.D.S.Niroshan Lotteries Logos
மெகா பவர் 0198
ரூ.1,000,000
K.D.S.Niroshan
Karandeniya
Sarath Anura Sandanayaka Lotteries Logos
மெகா பவர் 0188
ரூ.1,000,000
Sarath Anura Sandanayaka
Angoda
அனைத்தையும் பார்க்க

மெகா பவர்

 • This lottery is drawn on Monday and Wednesday.

 • Contribution: 10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund .

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - சனி சித்திரை 07, 2018

#
முறை
பரிசு
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000,000
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20