மெகா பவர்
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 138,330,424.40

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 863

திகதி: சனி ஆடி 24, 2021

மெகா பவர் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

பி.ஜி.எஸ். திருமதி தமயந்தி
மெகா பவர் 0510
ரூ.1,000,000
பி.ஜி.எஸ். திருமதி தமயந்தி
ஹிங்குலா
மஹிந்தரத்ன
மெகா பவர் 0519
ரூ.1,000,000
மஹிந்தரத்ன
மாத்தலே
T. Prasanth
மெகா பவர் 0500
மோட்டார் வாகனம்
T. Prasanth
Wawniya
அனைத்தையும் பார்க்க

மெகா பவர்

 • இந்த லாட்டரி 11 மே 2016 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த டிக்கெட்டின் விலை ரூ .20 / -.
 • இந்த லாட்டரி திங்கள் மற்றும் புதன்கிழமைகளில் குலுக்கப்படுகிறது.

நிழல் படம்

 • மெகா பவர் - mega_power_mon
 • மெகா பவர் - mega_power_wed
 • மெகா பவர் - ticket

பரிசு விபரம் - புதன் தை 30, 2019

#
முறை
பரிசு
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000,000
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2021 Logo