நீரோகா
Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 718

திகதி: வெள்ளி கார்த்திகை 06, 2020

நீரோகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

N.G.S.A. Senarathna
நீரோகா 0673
ரூ.1,000,000
N.G.S.A. Senarathna
Muruthagahawela
E. K. S. Ariyarathne
நீரோகா 0629
சூப்பர் பரிசு
E. K. S. Ariyarathne
Kaduwela
D.A. Jayasundara
நீரோகா 0626
ரூ.1,000,000
D.A. Jayasundara
Tissamaharamaya
அனைத்தையும் பார்க்க

நீரோகா

  • This Lottery was introduced in 25th July 2015. Price of this ticket is Rs.20/-.
  • A super prize of Rs.2.5 mn or more, a first prize of Rs.1 mn and other attractive prizes. A first prize of this lottery was reduced from 1mn to Rs.500,000 in June 2017. To achieve the higher sales the super prize of this lottery was increased from Rs.2.5 mn to 5 Mn in September 2017.
  • 10 % of the turnover is contributed to National Kidney Fund.

நிழல் படம்

  • நீரோகா - neeroga_New0
  • நீரோகா - neeroga_New1
  • நீரோகா - neeroga_Old_Fri
  • நீரோகா - neeroga_Old_Tue
  • நீரோகா - ticket

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 28, 2019

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20