செவன
 • ஞாயிறு
 • வியாழன்
 • அடுத்து 1

  ---

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 339

திகதி: வியாழன் வைகாசி 20, 2021

செவன - புதிய வெற்றியாளர்கள்

L.L.Hewamanage
செவன 0251
சூப்பர் பரிசு
L.L.Hewamanage
Galle
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
அனைத்தையும் பார்க்க

செவன

 • This Lottery was introduced in 27th July 2017 Price of this ticket is Rs.20/-.
 • A super prize of luxury house and first prize of Rs.1 mn and other attractive prizes.
 • 7.5 % of the turnover is contributed to Consolidated Fund for first 06 month and there after 10%

 

நிழல் படம்

 • செவன - sevana_Sat
 • செவன - sevana_Thu
 • செவன - ticket

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் கார்த்திகை 05, 2019

#
முறை
பரிசு
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.50
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20