சுபிரி வாசனா
 • ஞாயிறு
 • செவ்வாய்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 3,527,732.80

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1606

திகதி: ஞாயிறு ஆவணி 01, 2021

சுபிரி வாசனா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

 H.M. Deepika Chandani Herath
சுபிரி வாசனா 1484
ரூ.1,000,000
H.M. Deepika Chandani Herath
Wadakada
M. Suresh Jeewan Wijethilaka
சுபிரி வாசனா 1481
ரூ.1,000,000
M. Suresh Jeewan Wijethilaka
Balangoda
R.A.Sumanapala
சுபிரி வாசனா 1476
ரூ.1,000,000
R.A.Sumanapala
Veyangoda
அனைத்தையும் பார்க்க

சுபிரி வாசனா

 • சுபிரி வாசனா 1999 இல் விளையாட்டு அமைச்சகம் மற்றும் சமூக சேவை அமைச்சகம் சார்பாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு சனி மற்றும் புதன்கிழமைகளிலும் லாட்டரி சீட்டிழுக்கப்படுகிறது. புதன்கிழமை டிராவின் விற்றுமுதல் 10% ரணவிரு சேவா அதிகாரத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது மற்றும் சனிக்கிழமை டிராவின் விற்றுமுதல் 10% விளையாட்டு மற்றும் சமூக சேவை அமைச்சகத்திற்கு சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது.
 • இந்த லாட்டரி சீட்டின் விலை 2008 செப்டம்பர் 02 முதல் ரூ .10 / - லிருந்து ரூ .20 / - ஆக உயர்த்தப்பட்டு புதிய பரிசு அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டது. சூப்பர் பரிசு ரூ. 10 மில்லியன், முதல் பரிசு ரூ. 1 மில்லியன் மற்றும் பிற கவர்ச்சிகரமான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த லாட்டரியின் பரிசு அமைப்பு பிப்ரவரி 2010 முதல் அதிக ஈர்ப்பிற்காக மாற்றப்பட்டது. இது ஜெயவீரு லாட்டரிக்கு மாற்றாக புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளிலும் நடத்தப்படுகிறது, மேலும் இது ரணவிரு சேவா அதிகாரசபைக்கு மார்ச் 9, 2011 முதல் நிதி திரட்டும் நோக்கத்துடன் பாதுகாப்பு அமைச்சின் சார்பாக செயல்படுகிறது.

நிழல் படம்

 • சுபிரி வாசனா - supiri_vasana_Sat
 • சுபிரி வாசனா - supiri_vasana_Wed
 • சுபிரி வாசனா - ticket-old
 • சுபிரி வாசனா - ticket

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் மாசி 16, 2021

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ.20

பரிசு விபரம் - சனி ஆவணி 15, 2020

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
சுப்பர் எண் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
சுப்பர் எண் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
சுப்பர் எண் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2021 Logo