கொவிசெத
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 67,755,577.52

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 3641

திகதி: வெள்ளி மாசி 23, 2024

கொவிசெத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

K.W.R Dipa Nilmini
கொவிசெத 3572
சூப்பர் பரிசு
K.W.R Dipa Nilmini
Diulpitiya
L. Sudagr
கொவிசெத 3423

L. Sudagr
Dehiowita
K.J Dhanapala
கொவிசெத 3419

K.J Dhanapala
abathanna
அனைத்தையும் பார்க்க

கொவிசெத

 • உழவர் அறக்கட்டளை நிதிக்கு நிதி திரட்டும் நோக்கத்துடன் 1995 ஆம் ஆண்டில் வேளாண்மை மற்றும் நில அமைச்சகம் சார்பில் கோவிசெத லாட்டரியை வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியது. விவசாயத்தையும் விவசாயிகளின் நலனையும் மேம்படுத்துவதும், தேவையான போதெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதும் இந்த நிதியின் நோக்கமாகும். இந்த லாட்டரியின் டிரா ஒவ்வொரு திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் நடைபெறும்.
 • இந்த லாட்டரி சீட்டின் விலை 2008 செப்டம்பர் 02 முதல் ரூ .10 / - லிருந்து ரூ .20 / - ஆக உயர்த்தப்பட்டு புதிய பரிசு அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டது. சூப்பர் பரிசு ரூ. 40 மில்லியன், முதல் பரிசு ரூ.1 மில்லியன் மற்றும் பிற கவர்ச்சிகரமான பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

நிழல் படம்

 • கொவிசெத - govisetha
 • கொவிசெத - ticket
 • கொவிசெத - ticket_e

பரிசு விபரம் - புதன் ஆடி 26, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.250,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.5,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.200
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.40
9
எந்த எண் பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் எண் ரூ.40
#
முறை
பரிசு
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 06, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.250,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.5,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.200
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.40
NLB 60th Anniversary Logo