நீரோகா லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
0681
ஞாயிறு பங்குனி 29, 2020
மேலும்
0680
வியாழன் பங்குனி 26, 2020
மேலும்
0679
செவ்வாய் பங்குனி 24, 2020
மேலும்
0678
ஞாயிறு பங்குனி 22, 2020
மேலும்
0677
வியாழன் பங்குனி 19, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 23
 3. 41
 4. 56
 5. 59
மேலும்
0676
செவ்வாய் பங்குனி 17, 2020
 1. மீனம்
 2. 19
 3. 40
 4. 56
 5. 57
மேலும்
0675
ஞாயிறு பங்குனி 15, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 1
 3. 33
 4. 43
 5. 54
மேலும்
0674
வியாழன் பங்குனி 12, 2020
 1. தனுசு
 2. 3
 3. 37
 4. 49
 5. 68
மேலும்
0673
செவ்வாய் பங்குனி 10, 2020
 1. கும்பம்
 2. 6
 3. 23
 4. 37
 5. 66
மேலும்
0672
ஞாயிறு பங்குனி 08, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 06
 3. 10
 4. 12
 5. 19
மேலும்
0671
வியாழன் பங்குனி 05, 2020
 1. மகரம்
 2. 3
 3. 14
 4. 24
 5. 64
மேலும்
0670
செவ்வாய் பங்குனி 03, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 9
 3. 52
 4. 63
 5. 65
மேலும்
0669
ஞாயிறு பங்குனி 01, 2020
 1. கும்பம்
 2. 27
 3. 40
 4. 41
 5. 53
மேலும்
0668
வியாழன் மாசி 27, 2020
 1. மீனம்
 2. 8
 3. 33
 4. 53
 5. 55
மேலும்
0667
செவ்வாய் மாசி 25, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 15
 3. 28
 4. 52
 5. 64
மேலும்
0666
ஞாயிறு மாசி 23, 2020
 1. சிம்மம்
 2. 14
 3. 15
 4. 32
 5. 34
மேலும்
0665
வியாழன் மாசி 20, 2020
 1. துலாம்
 2. 10
 3. 23
 4. 29
 5. 33
மேலும்
0664
செவ்வாய் மாசி 18, 2020
 1. துலாம்
 2. 19
 3. 36
 4. 41
 5. 49
மேலும்
0663
ஞாயிறு மாசி 16, 2020
 1. கும்பம்
 2. 06
 3. 26
 4. 48
 5. 60
மேலும்
0662
வியாழன் மாசி 13, 2020
 1. தனுசு
 2. 20
 3. 22
 4. 23
 5. 53
மேலும்
0661
செவ்வாய் மாசி 11, 2020
 1. மீனம்
 2. 8
 3. 19
 4. 39
 5. 50
மேலும்
0660
ஞாயிறு மாசி 09, 2020
 1. தனுசு
 2. 02
 3. 17
 4. 27
 5. 70
மேலும்
0659
வியாழன் மாசி 06, 2020
 1. துலாம்
 2. 2
 3. 25
 4. 29
 5. 56
மேலும்
0658
செவ்வாய் மாசி 04, 2020
 1. கடகம்
 2. 5
 3. 11
 4. 16
 5. 66
மேலும்
0657
ஞாயிறு மாசி 02, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 11
 3. 17
 4. 18
 5. 43
மேலும்
0656
வியாழன் தை 30, 2020
 1. துலாம்
 2. 11
 3. 13
 4. 15
 5. 16
மேலும்
0655
செவ்வாய் தை 28, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 47
 3. 53
 4. 59
 5. 67
மேலும்
0654
ஞாயிறு தை 26, 2020
 1. கன்னி
 2. 03
 3. 05
 4. 69
 5. 70
மேலும்
0653
வியாழன் தை 23, 2020
 1. மீனம்
 2. 18
 3. 31
 4. 51
 5. 68
மேலும்
0652
செவ்வாய் தை 21, 2020
 1. துலாம்
 2. 19
 3. 59
 4. 63
 5. 72
மேலும்
0651
ஞாயிறு தை 19, 2020
 1. கடகம்
 2. 28
 3. 30
 4. 53
 5. 58
மேலும்
0650
வியாழன் தை 16, 2020
 1. மீனம்
 2. 7
 3. 15
 4. 41
 5. 43
மேலும்
0649
செவ்வாய் தை 14, 2020
 1. ரிஷபம்
 2. 30
 3. 32
 4. 48
 5. 51
மேலும்
0648
ஞாயிறு தை 12, 2020
 1. மிதுனம்
 2. 2
 3. 12
 4. 16
 5. 17
மேலும்
0647
வியாழன் தை 09, 2020
 1. விருச்சிகம்
 2. 12
 3. 48
 4. 54
 5. 66
மேலும்
0646
செவ்வாய் தை 07, 2020
 1. ரிஷபம்
 2. 15
 3. 19
 4. 40
 5. 53
மேலும்
0645
ஞாயிறு தை 05, 2020
 1. மீனம்
 2. 33
 3. 43
 4. 55
 5. 62
மேலும்
0644
வியாழன் தை 02, 2020
 1. மகரம்
 2. 5
 3. 42
 4. 52
 5. 55
மேலும்
0643
செவ்வாய் மார்கழி 31, 2019
 1. மீனம்
 2. 22
 3. 24
 4. 39
 5. 71
மேலும்
0642
ஞாயிறு மார்கழி 29, 2019
 1. மகரம்
 2. 01
 3. 35
 4. 37
 5. 39
மேலும்
0641
வியாழன் மார்கழி 26, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 6
 3. 8
 4. 37
 5. 63
மேலும்
0640
செவ்வாய் மார்கழி 24, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 7
 3. 30
 4. 45
 5. 52
மேலும்
0639
ஞாயிறு மார்கழி 22, 2019
 1. கன்னி
 2. 13
 3. 17
 4. 28
 5. 30
மேலும்
0638
வியாழன் மார்கழி 19, 2019
 1. தனுசு
 2. 7
 3. 66
 4. 68
 5. 72
மேலும்
0637
செவ்வாய் மார்கழி 17, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 7
 3. 11
 4. 32
 5. 63
மேலும்
0636
ஞாயிறு மார்கழி 15, 2019
 1. தனுசு
 2. 23
 3. 27
 4. 49
 5. 50
மேலும்
0635
வியாழன் மார்கழி 12, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 03
 3. 07
 4. 66
 5. 72
மேலும்
0634
செவ்வாய் மார்கழி 10, 2019
 1. மேஷம்
 2. 46
 3. 61
 4. 68
 5. 70
மேலும்
0633
ஞாயிறு மார்கழி 08, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 09
 3. 20
 4. 43
 5. 57
மேலும்
0632
வியாழன் மார்கழி 05, 2019
 1. கும்பம்
 2. 26
 3. 43
 4. 47
 5. 63
மேலும்
0631
செவ்வாய் மார்கழி 03, 2019
 1. மேஷம்
 2. 2
 3. 16
 4. 37
 5. 43
மேலும்
0630
ஞாயிறு மார்கழி 01, 2019
 1. மகரம்
 2. 13
 3. 20
 4. 31
 5. 44
மேலும்
0629
வியாழன் கார்த்திகை 28, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 05
 3. 26
 4. 57
 5. 63
மேலும்
0628
செவ்வாய் கார்த்திகை 26, 2019
 1. கும்பம்
 2. 9
 3. 22
 4. 38
 5. 49
மேலும்
0627
ஞாயிறு கார்த்திகை 24, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 35
 3. 37
 4. 45
 5. 66
மேலும்
0626
வியாழன் கார்த்திகை 21, 2019
 1. மீனம்
 2. 10
 3. 16
 4. 29
 5. 68
மேலும்
0625
செவ்வாய் கார்த்திகை 19, 2019
 1. கன்னி
 2. 61
 3. 63
 4. 69
 5. 71
மேலும்
0624
வியாழன் கார்த்திகை 14, 2019
 1. தனுசு
 2. 17
 3. 48
 4. 52
 5. 62
மேலும்
0623
செவ்வாய் கார்த்திகை 12, 2019
 1. தனுசு
 2. 5
 3. 11
 4. 34
 5. 64
மேலும்
0622
ஞாயிறு கார்த்திகை 10, 2019
 1. கன்னி
 2. 28
 3. 44
 4. 45
 5. 58
மேலும்
0621
வியாழன் கார்த்திகை 07, 2019
 1. கன்னி
 2. 2
 3. 17
 4. 46
 5. 50
மேலும்
0620
செவ்வாய் கார்த்திகை 05, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 2
 3. 19
 4. 44
 5. 56
மேலும்
0619
ஞாயிறு கார்த்திகை 03, 2019
 1. தனுசு
 2. 19
 3. 26
 4. 40
 5. 58
மேலும்
0618
வியாழன் ஐப்பசி 31, 2019
 1. மேஷம்
 2. 14
 3. 35
 4. 39
 5. 54
மேலும்
0617
செவ்வாய் ஐப்பசி 29, 2019
 1. மகரம்
 2. 27
 3. 29
 4. 49
 5. 50
மேலும்
0616
ஞாயிறு ஐப்பசி 27, 2019
 1. மகரம்
 2. 25
 3. 53
 4. 59
 5. 62
மேலும்
0615
வியாழன் ஐப்பசி 24, 2019
 1. மகரம்
 2. 7
 3. 10
 4. 31
 5. 45
மேலும்
0614
செவ்வாய் ஐப்பசி 22, 2019
 1. கும்பம்
 2. 7
 3. 18
 4. 39
 5. 63
மேலும்
0613
ஞாயிறு ஐப்பசி 20, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 25
 3. 31
 4. 42
 5. 62
மேலும்
0612
வியாழன் ஐப்பசி 17, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 19
 3. 40
 4. 42
 5. 61
மேலும்
0611
செவ்வாய் ஐப்பசி 15, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 16
 3. 24
 4. 52
 5. 64
மேலும்
0610
ஞாயிறு ஐப்பசி 13, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 5
 3. 24
 4. 51
 5. 63
மேலும்
0609
வியாழன் ஐப்பசி 10, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 2
 3. 48
 4. 56
 5. 61
மேலும்
0608
செவ்வாய் ஐப்பசி 08, 2019
 1. விருச்சிகம்
 2. 23
 3. 24
 4. 45
 5. 57
மேலும்
0607
ஞாயிறு ஐப்பசி 06, 2019
 1. மேஷம்
 2. 27
 3. 52
 4. 53
 5. 58
மேலும்
0606
வியாழன் ஐப்பசி 03, 2019
 1. தனுசு
 2. 18
 3. 22
 4. 53
 5. 72
மேலும்
0605
செவ்வாய் ஐப்பசி 01, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 7
 3. 13
 4. 22
 5. 54
மேலும்
0604
ஞாயிறு புரட்டாதி 29, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 07
 3. 08
 4. 46
 5. 54
மேலும்
0603
வியாழன் புரட்டாதி 26, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 31
 3. 51
 4. 59
 5. 63
மேலும்
0602
செவ்வாய் புரட்டாதி 24, 2019
 1. கன்னி
 2. 23
 3. 60
 4. 65
 5. 66
மேலும்
0601
ஞாயிறு புரட்டாதி 22, 2019
 1. கன்னி
 2. 26
 3. 37
 4. 39
 5. 43
மேலும்
0600
வியாழன் புரட்டாதி 19, 2019
 1. மகரம்
 2. 28
 3. 37
 4. 58
 5. 67
மேலும்
0599
செவ்வாய் புரட்டாதி 17, 2019
 1. கும்பம்
 2. 6
 3. 20
 4. 31
 5. 52
மேலும்
0598
ஞாயிறு புரட்டாதி 15, 2019
 1. கன்னி
 2. 31
 3. 40
 4. 59
 5. 72
மேலும்
0597
வியாழன் புரட்டாதி 12, 2019
 1. மீனம்
 2. 51
 3. 52
 4. 65
 5. 71
மேலும்
0596
செவ்வாய் புரட்டாதி 10, 2019
 1. மகரம்
 2. 14
 3. 53
 4. 56
 5. 64
மேலும்
0595
ஞாயிறு புரட்டாதி 08, 2019
 1. ரிஷபம்
 2. 27
 3. 31
 4. 59
 5. 62
மேலும்
0594
வியாழன் புரட்டாதி 05, 2019
 1. சிம்மம்
 2. 08
 3. 17
 4. 33
 5. 69
மேலும்
0593
செவ்வாய் புரட்டாதி 03, 2019
 1. துலாம்
 2. 12
 3. 25
 4. 33
 5. 54
மேலும்
0592
ஞாயிறு புரட்டாதி 01, 2019
 1. மிதுனம்
 2. 16
 3. 20
 4. 36
 5. 58
மேலும்
Best Web 2019 Logo