நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்

  • procurement workshop 10/02/2023 and 11/02/2023

    A workshop related to procurement processing was held in our institution on 10/02/2023 and 11/02/2023

    procurement workshop2023-02-16 10:04:472023-02-16 10:21:122023-02-16 10:17:51
    A workshop related to procurement processing was held in our institution on 10/02/2023 and 11/02/2023
    Read More
  • Mahajana Sampatha 5000 Proud 5000th step

    Mahajana Sampatha 5000 Proud 5000th step

    Mahajana Sampatha2022-11-30 14:07:502022-12-16 16:21:212022-11-30 14:12:36
    Yesterday (24) in the morning of Parliament, the first ticket for Mahajana Sampatha 5,000th draw, which has brought luck to Sri Lankan people for 53 years, was sold to the Honorable President Ranil Wickramasinghe. Acting Chairman of the National Lottery Board, Mr. Ronald C. Perera, President's Attorney, presented the ticket to the President, and for this, Mr. Sag...
    Read More
  • Discussion of issues related to lottery sales and distribution

    Discussion of issues related to lottery sales and distribution

    lottery_sales2021-11-15 12:20:112021-11-22 16:26:552021-11-15 12:21:24
    Discussion of issues related to lottery sales and distribution    
    Read More
  • A new discourse on the future of the lottery business through new ideas and suggestions

    A new discourse on the future of the lottery business through new ideas and suggestions

    new_discourse2021-10-29 10:37:082021-10-29 10:56:562021-10-29 10:37:38
    A new discourse on the future of the lottery business through new ideas and suggestions  
    Read More
  • Awarding brand new cars

    Awarding brand new cars

    brand_new2021-10-25 12:57:282021-10-25 13:06:012021-10-25 13:00:22
    Awarding brand new cars  
    Read More
  • A District Sales Agent's Office was opened in Dambulla

    A District Sales Agent's Office was opened in Dambulla

    office_dambulla2021-10-18 17:52:092021-10-18 18:00:232021-10-18 17:58:30
    A District Sales Agents Office was opened in Dambulla  
    Read More
  • Retirement Ceremony of four officers who have rendered invaluable service

    Retirement Ceremony of four officers who have rendered invaluable service

    invaluable_service2021-10-18 17:46:292021-10-18 17:50:132021-10-18 17:47:00
    Retirement Ceremony of four officers who have rendered invaluable service  
    Read More
  • A friendly discussion was held at the National Lotteries Board Head Office

    A friendly discussion was held at the National Lotteries Board Head Office

    discussion_head2021-10-18 17:11:552021-10-18 17:37:582021-10-18 17:12:54
    A friendly discussion was held at the National Lotteries Board Head Office  
    Read More
  • The Pirith chanting ceremony which was held for seven days was successfully completed

    The Pirith chanting ceremony which was held for seven days was successfully completed

    sevenday2021-10-18 16:34:492021-10-18 16:40:402021-10-18 16:35:24
    The Pirith chanting ceremony which was held for seven days was successfully completed  
    Read More
  • The third day of pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    The third day of pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    thirdday2021-10-18 15:26:192021-10-18 17:31:402021-10-18 15:26:54
    The third day of Pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba with the intention of eradicating the Corona pandemic from world  
    Read More
  • The second day of pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    The second day of pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    second_day2021-09-10 11:20:532021-09-10 11:26:572021-09-10 11:21:56
    The second day of Pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba with the intention of eradicating the Corona pandemic from world  
    Read More
  • A seven day Pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    A seven day Pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba

    mirisawetiya2021-09-10 11:02:002021-09-10 11:04:112021-09-10 11:02:57
    The National Lotteries Board makes a devotional contribution to the seven day Pirith chanting ceremony in the presence of the Mirisawetiya Dagoba with the intention of eradicating the Corona pandemic from world .  
    Read More
  • Donation for Thissamaharama primary school

    Donation for Thissamaharama primary school

    school_donation2021-08-17 09:56:252021-08-31 14:51:582021-08-17 09:57:35
    With the approval of NLB chairman attorney at law Lalith Piyum Perera National Lottery Board donate plastic chairs required for the Thissamaharama primary school  
    Read More
  • Opened the new District Agent Sub Office in  Ratnapura

    Opened the new District Agent Sub Office in Ratnapura

    suboffice2021-08-09 14:34:312021-08-09 14:50:302021-08-09 14:35:16
    Ms. Irangani Pushpavarna, District Sales Agent, Ratnapura opened the new District Agent Sub Office to further expand her marketing activities and facilitate marketing.  
    Read More
  • Discussion on the steps to be taken to face the challenges ahead and strengthen our sales network

    Discussion on the steps to be taken to face the challenges ahead and strengthen our sales network

    discussion_on2021-08-02 14:52:482021-08-02 15:03:022021-08-02 14:54:32
    Discussion with our Zonal Managers on the steps to be taken to meet the challenges ahead and strengthen our sales network to achieve future sales targets  
    Read More
  • A Blessing Pooja was held at the ancient Sri Pattini Devalaya in Navagamuwa

    A Blessing Pooja was held at the ancient Sri Pattini Devalaya in Navagamuwa

    blessing2021-08-02 14:24:452021-08-02 14:27:392021-08-02 14:26:04
    A Blessing Pooja was held at the ancient Sri Pattini Devalaya in Navagamuwa recently to bless our entire sales network and the entire country and including the customers.  
    Read More
  • The new office of Colombo District Distribution Dealer P.D. Chandrasena was opened at Navagamuwa

    The new office of Colombo District Distribution Dealer P.D. Chandrasena was opened at Navagamuwa

    new_office2021-08-02 13:57:592021-08-02 14:12:522021-08-02 14:04:20
    The new office of Colombo District Distribution Dealers P.D. Chandrasena was opened at Navagamuwa under the patronage of Lalith Piyum Perera, Attorney-at-Law, Chairman, National Lotteries Board.  
    Read More
  • Received blessings at the National Lottery Board head office premises

    Received blessings at the National Lottery Board head office premises

    blessings2021-07-27 14:19:342021-07-27 14:22:212021-07-27 14:20:30
    Mr. Lalith Piyum Perera, the President of the National Lottery Board, who does his duty without hesitation for the religious affairs of the country  
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியம் சார்பாக வழங்கப்பட்ட சேவையைப் பாராட்டி காப்பீட்டு தலைப்பு காசோலை வழங்க

    தேசிய லாட்டரி வாரியம் சார்பாக வழங்கப்பட்ட சேவையைப் பாராட்டி காப்பீட்டு தலைப்பு காசோலை வழங்க

    காப்பீட்டு_ உரிமைகள்2021-07-20 12:13:352021-07-20 12:15:572021-07-20 12:14:29
     
    Read More
  • தங்கல்லே தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு 02 நவீன கணினிகளை வழங்குதல்

    தங்கல்லே தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு 02 நவீன கணினிகளை வழங்குதல்

    நவீன_கம்ப்யூட்டர்கள்__க2021-07-20 11:59:262021-07-20 12:01:242021-07-20 12:00:17
     
    Read More
  • சமூக பராமரிப்பிலிருந்து NLB

    சமூக பராமரிப்பிலிருந்து NLB

    பராமரிப்பிலிருந்து2021-07-20 11:39:352021-07-20 11:45:442021-07-20 11:41:13
     
    Read More
  • அத்தியாவசிய விளையாட்டு உபகரணங்களை நலிந்த பள்ளிகளுக்கு வழங்குதல்

    அத்தியாவசிய விளையாட்டு உபகரணங்களை நலிந்த பள்ளிகளுக்கு வழங்குதல்

    வசதிகள்_இல்லாதது2021-07-20 11:28:452021-07-20 11:31:362021-07-20 11:29:48
     
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் மற்றொரு சமூக சேவை

    தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் மற்றொரு சமூக சேவை

    சமூக_பராமரிப்பு2021-07-08 07:58:492021-07-08 08:02:172021-07-08 07:59:33
     
    Read More
  • You are the one who builds the future of the children of this country.

    You are the one who builds the future of the children of this country.

    builds_future2021-07-08 07:44:272021-07-08 07:46:572021-07-08 07:45:27
     
    Read More
  • You are the one who builds the future of the children of this country.

    You are the one who builds the future of the children of this country.

    எதிர்கால_ கட்டிடம்2021-07-08 07:36:392021-07-08 07:39:122021-07-08 07:37:21
     
    Read More
  • The National Lotteries Board returns the money earned from lottery tickets to development activities in this country.

    The National Lotteries Board returns the money earned from lottery tickets to development activities in this country.

    மீண்டும்2021-07-08 07:26:312021-07-08 07:28:302021-07-08 07:27:09
     
    Read More
  • எங்களுக்கு எங்கள் சொந்த வீடு உள்ளது

    எங்களுக்கு எங்கள் சொந்த வீடு உள்ளது

    எங்கள்_ஹோம்2021-07-07 22:59:532021-07-07 23:02:282021-07-07 23:01:02
     
    Read More
  • லாட்டரி ஸ்டால்கள்

    லாட்டரி ஸ்டால்கள்

    விற்பனை_நிலையங்கள்2021-07-07 22:43:312021-07-07 22:46:402021-07-07 22:44:16
     
    Read More
  • எங்கள் வவுனியா மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட�

    எங்கள் வவுனியா மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட�

    கொடுப்பனவுவவுனியா2021-07-07 22:08:512021-07-07 22:30:312021-07-07 22:10:22
     
    Read More
  • எங்கள் கெகல்லே மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட�

    எங்கள் கெகல்லே மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட�

    கொடுப்பனவுகெகல்லே2021-07-07 22:00:172021-07-07 22:03:152021-07-07 22:01:35
     
    Read More
  • எங்கள் கம்பாஹா மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட

    எங்கள் கம்பாஹா மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட

    கொடுப்பனவுகம்பாஹா2021-07-07 21:35:152021-07-07 21:41:272021-07-07 21:37:25
     
    Read More
  • எங்கள் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட

    எங்கள் அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட

    கொடுப்பனவுஅனுராதபுரம்2021-07-06 14:38:582021-07-06 15:06:202021-07-06 14:40:50
     
    Read More
  • எங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டத

    எங்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டத

    கொடுப்பனவுகொழும்பு2021-07-06 13:56:332021-07-06 14:12:272021-07-06 13:58:48
     
    Read More
  • எங்கள் களுத்துறைவிற்மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்

    எங்கள் களுத்துறைவிற்மாவட்டத்தில்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்

    கொடுப்பனவுகளுத்துறை2021-07-06 10:46:072021-07-06 11:23:222021-07-06 10:48:08
     
    Read More
  • எங்கள் விற்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது.

    எங்கள் விற்பனை முகவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க தலா ரூ .2500.00 கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது.

    கொடுப்பனவு2021-07-05 12:30:592021-07-05 12:38:092021-07-05 12:32:58
     
    Read More
  • கொரோனா தொற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட உலக மக்களின் நலனுக்காக

    கொரோனா தொற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட உலக மக்களின் நலனுக்காக

    விரிவுரைத்_தொடர்2021-07-05 12:24:542021-07-05 12:30:112021-07-05 12:27:09
     
    Read More
  • தேசிய வள பாடல் மியாசி சில தருணங்களில் நேரலையில் காண எங்களுடன் சேருங்கள்

    தேசிய வள பாடல் மியாசி சில தருணங்களில் நேரலையில் காண எங்களுடன் சேருங்கள்

    இசை_நிகழ்ச்சி2021-05-19 10:51:032021-06-16 13:14:592021-05-19 10:54:06
       
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியம் ஈர்க்கும் புதிய தொலைக்காட்சி ஸ்டுடியோவில் பிரித் விழா

    தேசிய லாட்டரி வாரியம் ஈர்க்கும் புதிய தொலைக்காட்சி ஸ்டுடியோவில் பிரித் விழா

    பிரித்2021-04-23 10:38:342021-06-16 14:41:502021-04-23 10:39:43
     
    Read More
  • ராயல் டிராவிற்கு தயாராக உள்ளது

    ராயல் டிராவிற்கு தயாராக உள்ளது

    ராயல்_டிரா2021-04-18 09:36:022021-06-16 13:16:042021-04-18 09:37:29
        புத்தாண்டு விடியலுடன், வரம்பற்ற பரிசுகளை வழங்கும் ராயல் டிராவுக்கு எல்லாம் தயாராக உள்ளது
    Read More
  • எங்கள் விஷயங்களைப் பாதுகாத்தல் - புதிய விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் லாட்டரி விற்பனையை

    எங்கள் விஷயங்களைப் பாதுகாத்தல் - புதிய விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் லாட்டரி விற்பனையை

    புதிய_நிலைக்கு2021-04-18 08:47:442021-06-16 14:47:392021-04-18 08:50:48
       
    Read More
  • லாட்டரி வரலாற்றில் ஒரு மாத அதிக விற்பனை

    லாட்டரி வரலாற்றில் ஒரு மாத அதிக விற்பனை

    அதிக_விற்பனை2021-04-06 09:37:552021-06-16 14:48:032021-04-06 09:40:16
       
    Read More
  • களுத்துறை மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுடன் சந்திப்பு

    களுத்துறை மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுடன் சந்திப்பு

    களுத்துறை2021-03-31 10:53:562021-06-16 14:44:222021-03-31 10:56:26
       
    Read More
  • கெகல்லே மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுடன் சந்திப்பு

    கெகல்லே மாவட்ட விற்பனை முகவர்களுடன் சந்திப்பு

    கெகல்லே2021-03-31 10:33:392021-06-16 14:45:072021-03-31 10:36:43
       
    Read More
  • கொழும்பில் லாட்டரி வியாபாரிகளின் கூட்டம்

    கொழும்பில் லாட்டரி வியாபாரிகளின் கூட்டம்

    கொழும்பில் பிரதிநிதி2021-02-22 12:26:272021-06-16 14:45:462021-02-22 12:27:09
       
    Read More
  • நிட்டாம்புவா பிராந்தியத்தில் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் சந்திப்பு

    நிட்டாம்புவா பிராந்தியத்தில் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் சந்திப்பு

    நிட்டாம்புவ2021-02-22 12:14:202021-06-16 14:46:462021-02-22 12:17:09
       
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியம் ஜனவரி 31, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிக விற்பனையை பதிவு செய்ய முடிந்தது

    தேசிய லாட்டரி வாரியம் ஜனவரி 31, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிக விற்பனையை பதிவு செய்ய முடிந்தது

    அதிக_விற்பனையாகும்2021-02-22 10:54:242021-06-16 14:47:202021-02-22 10:55:26
       
    Read More
  • 9 மில்லியனர் அதிர்ஷ்ட வெற்றியாளர்களுக்கு 52 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை

    9 மில்லியனர் அதிர்ஷ்ட வெற்றியாளர்களுக்கு 52 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை

    மில்லியனர்2021-02-22 10:06:192021-06-16 14:50:032021-02-22 10:07:27
       
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரிய தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் சுமாதுரா தம்ம பிரசங்கம் இன்று நடைபெற்றது.

    தேசிய லாட்டரி வாரிய தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் சுமாதுரா தம்ம பிரசங்கம் இன்று நடைபெற்றது.

    ஒரு_பிரசங்கம்2021-01-27 12:30:392021-06-16 14:50:372021-01-27 12:41:29
       
    Read More
  • வழக்கறிஞர் அசங்கா ராண்டேனியா தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

    வழக்கறிஞர் அசங்கா ராண்டேனியா தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

    நியமனம்2021-01-27 11:58:012021-06-16 14:51:042021-01-27 11:58:41
     
    Read More
  • தைபோங்கல் பண்டிகையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆசீர்வாத விழா

    தைபோங்கல் பண்டிகையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆசீர்வாத விழா

    தைபோங்கல்2021-01-27 11:37:152021-06-16 14:51:382021-01-27 11:41:19
       
    Read More
  • திருமதி ஷிரோமி ஜீவமலா தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் புதிய பொது மேலாளராக உள்ளார்

    திருமதி ஷிரோமி ஜீவமலா தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் புதிய பொது மேலாளராக உள்ளார்

    பொது_மேலாளர்2020-12-14 16:52:212021-06-16 14:52:322020-12-14 16:53:54
     
    Read More
  • 2020 புதிய தலைமுறை விருதுகள் இரவு

    2020 புதிய தலைமுறை விருதுகள் இரவு

    விருதுகள்_இரவு2020-12-10 10:55:092021-06-16 14:52:152020-12-10 10:58:53
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்ட வெற்றியாளர்களுக்கு ரூ .700 மில்லியனை வழங்குகிறது

    அதிர்ஷ்ட வெற்றியாளர்களுக்கு ரூ .700 மில்லியனை வழங்குகிறது

    அதிர்ஷ்ட _வெற்றியாளர்கள்2020-11-27 15:59:262021-06-16 14:51:582020-11-27 16:03:09
       
    Read More
  • சேவனா சிறப்பு லாட்டரியை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது

    சேவனா சிறப்பு லாட்டரியை சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது

    நிழல்2020-11-27 15:12:342021-06-16 14:33:492020-11-27 15:13:04
         
    Read More
  • திஸ்ஸா வசந்த உதனயா

    திஸ்ஸா வசந்த உதனயா

    வசந்த உதயன2020-10-05 11:26:512021-06-16 14:37:102020-10-05 11:27:17
         
    Read More
  • 32 வது தேசிய இளைஞர் விளையாட்டு விழா

    32 வது தேசிய இளைஞர் விளையாட்டு விழா

    விளையாட்டு_நிகழ்ச்சி2020-10-05 10:53:052021-06-16 14:57:192020-10-05 10:55:10
       
    Read More
  • நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக நாங்கள் எங்கள் கடமையைச் செய்வோம்

    நாட்டின் எதிர்காலத்திற்காக நாங்கள் எங்கள் கடமையைச் செய்வோம்

    சிறப்பு_தேவைகளை2020-10-02 11:01:492021-06-16 14:58:382020-10-02 11:03:08
       
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியத்திற்கும் மக்கள் வங்கிக்கும் இடையே கலந்துரையாடல்

    தேசிய லாட்டரி வாரியத்திற்கும் மக்கள் வங்கிக்கும் இடையே கலந்துரையாடல்

    கலந்துரையாடல்2020-09-28 11:33:132021-06-16 15:00:532020-09-28 11:36:00
       
    Read More
  • தேசிய மருத்துவமனையின் எலும்பியல் பிரிவுக்கு அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான பொருத்தம

    தேசிய மருத்துவமனையின் எலும்பியல் பிரிவுக்கு அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான பொருத்தம

    எலும்பியல்_சேவைகள்_பிரிவு2020-09-17 10:21:582021-06-16 15:03:462020-09-17 10:26:11
       
    Read More
  • லேன் சட்ட அமலாக்க திட்டத்திற்கு தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் ஆதரவு

    லேன் சட்ட அமலாக்க திட்டத்திற்கு தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் ஆதரவு

    லேன்_சட்டம்2020-09-17 09:55:422021-06-16 15:05:232020-09-17 09:57:24
       
    Read More
  • மாவட்ட விநியோகஸ்தர், விநியோகஸ்தர் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் உதவியாளர்களுக்கான கடன்கள்

    மாவட்ட விநியோகஸ்தர், விநியோகஸ்தர் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் உதவியாளர்களுக்கான கடன்கள்

    கடன்_தொகை2020-09-09 10:21:542021-06-16 15:07:442020-09-09 10:29:03
       
    Read More
  • கோவிசேதா லாட்டரி மற்றும் தாரு டிரி சம்பதா லாட்டரி வென்றவர்களுக்கு பரிசு விநியோகம்

    கோவிசேதா லாட்டரி மற்றும் தாரு டிரி சம்பதா லாட்டரி வென்றவர்களுக்கு பரிசு விநியோகம்

    அதிர்ஷ்ட வெற்றியாளர்கள்2020-08-31 10:23:082021-06-16 15:10:392020-08-31 10:29:20
       
    Read More
  • பிராந்திய மேலாளர்களுடன் தேசிய லாட்டரி வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது

    பிராந்திய மேலாளர்களுடன் தேசிய லாட்டரி வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது

    மேலாளர்களுடன்_கலந்துரையாடல்2020-08-31 09:44:282021-06-16 15:12:522020-08-31 09:45:41
       
    Read More
  • பிரதீப் நிலங்கா தேலாவை சந்திப்பதன் மூலம் எங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப் பங்களிப்பு.

    பிரதீப் நிலங்கா தேலாவை சந்திப்பதன் மூலம் எங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப் பங்களிப்பு.

    ஸ்பான்சர்ஷிப்_பங்களிப்பு2020-08-28 16:23:452021-06-16 15:41:222020-08-28 16:25:15
       
    Read More
  • கட்டரகம தேவலாயாவின் வருடாந்திர ஊர்வலத்திற்கு தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் பக்தி பங்களிப்பு செய

    கட்டரகம தேவலாயாவின் வருடாந்திர ஊர்வலத்திற்கு தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் பக்தி பங்களிப்பு செய

    பக்தி_பங்களிப்பு2020-08-27 16:09:002021-06-16 15:31:252020-08-27 16:10:18
       
    Read More
  • பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றிக் கொண்டாட்டம்

    பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றிக் கொண்டாட்டம்

    பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றிக் கொண்2020-08-14 15:28:342020-08-24 08:57:212020-08-14 15:40:01
      இலங்கையின் தேர்தல் வரலாற்றில் பொதுஜன பெரமுனவின் வரலாற்று வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில், தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் வணிகத் தொழில்கள் மற்றும் சேவைகள் முற்போக்கு ஊழியர் சங்கம் இன்று நிறுவனத்தின் உயர் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் பங்களிப்புடன் ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செய்தது.
    Read More
  • விற்பனை முகவர்கள் கலந்துரையாடல் – மாத்தளை

    விற்பனை முகவர்கள் கலந்துரையாடல் – மாத்தளை

    விற்பனை_முகவர்கள்_கலந்துரையாடல்_மாத்தள2020-08-10 12:09:182020-08-24 09:00:462020-08-10 12:25:00
        மாத்தளை மாவட்டத்தின் முகவருடனான கலந்துரையாடல் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் தலைவர், சட்ட வழக்கறிஞர் லலித் பியும் பெரேராவின் கீழ் நடைபெற்றது.
    Read More
  • Mahajana Sampatha Janabhishekaya SwarnaJayanthiya Drive In Concert - Thissamaharama

    Mahajana Sampatha Janabhishekaya SwarnaJayanthiya Drive In Concert - Tissamaharama

    Janabhishekaya_Drive_In2020-07-25 10:00:082020-08-24 09:03:142020-07-25 10:02:43
           
    Read More
  • பொது வள 50 வது ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டின் வெள

    பொது வள 50 வது ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டின் வெள

    பொது_வள_கொண்டாட்டம் 2020-07-23 11:05:192021-06-16 15:15:112020-08-03 11:07:44
       
    Read More
  • திரு.லலித் பியம் பெரேராவிடம் பரிசுகளைப் பெற்ற வெற்றியாளர்கள்

    திரு.லலித் பியம் பெரேராவிடம் பரிசுகளைப் பெற்ற வெற்றியாளர்கள்

    பரிசுகள்_வின்_வின்னர்கள்2020-07-17 00:22:562021-06-18 13:01:052020-07-17 00:27:21
         
    Read More
  • மறுதொடக்கம் - ஐ.டி.என் இல் உடனடி லாட்டரி வழங்கப்பட்டது

    மறுதொடக்கம் - ஐ.டி.என் இல் உடனடி லாட்டரி வழங்கப்பட்டது

    மறுதொடக்கம்2020-06-29 12:19:502021-06-18 12:59:082020-06-29 12:20:31
        இயற்கை பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட நமது சொந்தங்களை மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கு தேசிய முயற்சியான மறுதொடக்கம், உடனடி லாட்டரி தொடங்கப்பட்டது, தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் செயல் இயக்குநர் திரு.கெலும் பிரியங்கர லியனகே மற்றும் இயக்குநர் திரு. டி. ஜெயசிரி ஆகியோர் தலைமையில் நேரடி இசை நிகழ்ச்சியின் போது நிகழ்த்தப்பட்டது.
    Read More
  • புதிய லாட்டரிக்கான கலந்துரையாடல் (மறுதொடக்கம் - லாட்டரி)

    புதிய லாட்டரிக்கான கலந்துரையாடல் (மறுதொடக்கம் - லாட்டரி)

    புதிய_லாட்டரிக்கான_கலந்துரையாடல்2020-06-19 10:47:242021-06-18 12:55:372020-06-19 10:53:59
        புன்னகையுடன் ஆரம்பிக்கலாம் ... ஒரு கதையுடன் ஆரம்பிக்கலாம் ... ஒரு படி பின்வாங்குவோம். இயற்கை பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நம் சொந்தங்களின் புனரமைப்புக்கான தேசிய திட்டத்திற்கு நீங்களும் பங்களிக்க முடியும். வெள்ளம், சுனாமி, சூறாவளி மற்றும் நிலச்சரிவு போன்ற எந்தவொரு இயற்கை பேரழிவிலும் எங்கள் சொந்த வீடற்ற மக்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்பும் நோக்கத்துடன் தேசிய லாட்டரி வாரியத் தலைவ...
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது எட்டாவது படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது எட்டாவது படியாகும்

    வீட்டிற்கு_82020-06-15 17:22:092021-06-18 12:47:462020-06-15 17:22:25
       
    Read More
  • மாநில போசன் விழா 2020 க்கு பக்தி பங்களிப்பு

    மாநில போசன் விழா 2020 க்கு பக்தி பங்களிப்பு

    பக்தி_பங்களிப்பு2020-06-15 16:55:212021-06-18 12:45:082020-06-15 16:56:50
        தேசிய பொறுப்புகள் மீதான உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, தேசிய லாட்டரி, 2020 போசன் விழாவிற்கு அளப்பரிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது.
    Read More
  • அனுராதபுரத்தில் விற்பனை உதவியாளர்கள் கலந்துரையாடல்

    அனுராதபுரத்தில் விற்பனை உதவியாளர்கள் கலந்துரையாடல்

    அனுராதபுரத்தில்_விற்பனை2020-06-15 16:25:222020-08-24 12:57:012020-06-15 16:25:41
        தேசிய லாட்டரி வாரியம் அனுராதபுர மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதிகள் ஜே.குமாரசிறி, தினித் அமரன், ஆனந்த ராஜகருணா மற்றும் அவர்களின் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் ஜூன் 6 சனிக்கிழமை அனுராதபுரத்தின் பாரம்பரிய ஹோட்டலில் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் தலைவரின் ஆதரவில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. வழக்கறிஞர் லா.லலித் பியும் பெரேரா, பொது மேலாளர் சந்தைப்படுத்தல் மெனுர சத்துரங்க, பொது மேலாளர் முகவர் மேலாண்மை சுனேத் ஜெ...
    Read More
  •  கொழும்பு மாவட்டத்தில் எங்கள் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடல்

    கொழும்பு மாவட்டத்தில் எங்கள் விற்பனை பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடல்

    கொழும்பு_மாவட்டத்தில்2020-06-06 12:42:152021-06-18 12:34:442020-06-06 12:42:42
         
    Read More
  •  திசாமஹராம போசன் விளக்கு திட்டம்

    திசாமஹராம போசன் விளக்கு திட்டம்

    திசாமஹராம_போசன்2020-06-06 12:39:512021-06-18 12:06:102020-06-06 12:40:18
       
    Read More
  • வீட்டிற்கு அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவருவதற்கான ஏழாவது படி

    வீட்டிற்கு அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவருவதற்கான ஏழாவது படி

    வீட்டிற்கு_72020-06-06 12:36:262021-06-18 12:00:472020-06-06 12:36:52
       
    Read More
  •  தேசிய லாட்டரி வாரியத்தில் ஒரு விவாதம்

    தேசிய லாட்டரி வாரியத்தில் ஒரு விவாதம்

    ஒரு_விவாதம்2020-05-26 18:35:272021-06-18 11:50:182020-05-26 18:37:54
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது ஆறாவது படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது ஆறாவது படியாகும்

    வீட்டிற்கு_62020-05-26 18:27:542021-06-18 11:59:132020-05-26 18:28:38
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது ஐந்தாவது படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது ஐந்தாவது படியாகும்

    வீட்டிற்கு_52020-05-26 18:22:212021-06-18 11:58:422020-05-26 18:25:07
       
    Read More
  •  வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட அதிர்ஷ்டம் மூன்றாவது படி

    வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட அதிர்ஷ்டம் மூன்றாவது படி

    வீட்டிற்கு_32020-05-19 18:50:392021-06-18 11:57:512020-05-19 18:51:00
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது இரண்டாவது படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது இரண்டாவது படியாகும்

    வீட்டிற்கு_22020-05-19 18:03:522021-06-18 11:53:132020-05-19 18:11:46
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது நான்காவது படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது நான்காவது படியாகும்

    வீட்டிற்கு42020-05-18 17:29:162021-06-18 11:52:402020-05-18 17:32:13
       
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியத்தால் COVID-19 பாதுகாப்பு நிதிக்கான நிதி

    தேசிய லாட்டரி வாரியத்தால் COVID-19 பாதுகாப்பு நிதிக்கான நிதி

    பாதுகாப்பு_நிதி2020-04-26 20:04:152021-06-18 11:24:152020-04-26 20:09:44
       
    Read More
  • அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது முதல் படியாகும்

    அதிர்ஷ்டத்தை வீட்டிற்கு கொண்டு வருவது முதல் படியாகும்

    நல்ல_அதிர்ஷ்டம்2020-04-21 12:29:362021-06-17 11:13:042020-04-23 12:49:09
       
    Read More
  • என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு ரொக்கப் பரிசு உட்பட , சிறப்பு பரிசு மற்றும் அதிக பரிசு வழங்கும் விழா 2020

    என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு ரொக்கப் பரிசு உட்பட , சிறப்பு பரிசு மற்றும் அதிக பரிசு வழங்கும் விழா 2020

    பரிசு_வழங்கும்_விழா2020-02-06 15:15:262021-06-18 11:44:292020-02-06 15:30:59
       
    Read More
  • 4000 Special Draw Janatha Ran Kirula

    Release of Mahajana Sampatha 4000 Special Draw Janatha Ran Kirula

    janatha_ran_kirula2019-07-26 15:41:232021-06-18 13:09:332019-07-26 15:42:22
    Read More
  • 2019 ஆம் ஆண்டில் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மேலும் சூப்பர் மில்லியனர்கள்

    2019 ஆம் ஆண்டில் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மேலும் சூப்பர் மில்லியனர்கள்

    சூப்பர்_மில்லியனர்கள்2019-06-21 11:26:452021-06-18 13:06:042019-06-21 11:27:31
     
    Read More
  •  மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதி கருத்தரங்கு, காலி

    மாவட்ட விற்பனை பிரதிநிதி கருத்தரங்கு, காலி -2019

    காலி_மாவட்ட_மாநாடு2019-06-14 11:32:502021-06-18 13:18:052019-06-14 11:34:22
      கடந்த வார இறுதியில் காலி மாவட்ட வியாபார மாநாடு மிகவும் வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது.  
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் பொது மேலாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், மகா சங்கத்திற்கு ஒரு தொண்டு பத்தி

    தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் பொது மேலாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், மகா சங்கத்திற்கு ஒரு தொண்டு பத்தி

    தொண்டு2019-05-21 18:48:352021-06-18 13:38:212019-05-21 18:53:28
     
    Read More
  • சூப் பரிசு மற்றும் மோட்டர் சைக்கிள்  வழங்குதல்

    சூப் பரிசு மற்றும் மோட்டர் சைக்கிள் வழங்குதல்

    சூப்பர்_கிப்டுகள்_ மற்றும்_ பைக்குகள்2019-04-07 18:01:482021-06-18 14:59:052019-04-07 18:09:54
     
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியம் - புதிய கட்டிடம் திறத்தல்

    தேசிய லாட்டரி வாரியம் - புதிய கட்டிடம் திறத்தல்

    புதிய_கட்டிடம்2019-04-05 20:00:462021-06-25 10:24:342019-04-05 20:03:16
     
    Read More
  • புதிய பரிசுகள் மற்றும் கலை வடிவங்களுடன் வாஸநா ஸம்பத் லாட்டரியை மீண்டும் தொடங்கவும்

    புதிய பரிசுகள் மற்றும் கலை வடிவங்களுடன் வாஸநா ஸம்பத் லாட்டரியை மீண்டும் தொடங்கவும்

    அதிர்ஷ்ட_லாட்டரியை_மீண்டும்_தொடங்குவது2019-04-05 19:49:112021-06-18 15:15:402019-04-05 19:50:28
    புதிய பரிசுகள் மற்றும் கலைப்படைப்புகளுடன் வாஷனா சம்பத்தா லாட்டரி தொடங்குவது 1994 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 31 ஆம் திகதி தேசிய லாட்டரிகள் குழுவினால் வென்ற முதலாவது லாட்டரி வாஷனா சம்பத் லாட்டரி தொடங்கப்பட்டது.
    Read More
  • என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர்கள் - பரிசு வழங்குதல்

    என்.எல்.பி சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர்கள் - பரிசு வழங்குதல் - 2019

    சூப்பர்_பரிசு_வெற்றியாளர்கள் 2019-04-04 19:24:372021-06-18 14:55:062019-04-04 19:26:08
     
    Read More
  • தேசிய லாட்டரி வாரியம் - பிரித்_பிங்கம​ 2019

    தேசிய லாட்டரி வாரியம் - பிரித்_பிங்கம​ 2019

    பிரித்_பிங்கம​2019-04-04 17:08:272021-06-18 15:20:382019-04-04 17:10:03
     
    Read More
  • நீரோகா லாட்டரி இப்போது அதன் பரிசுகளை அதிகரித்துள்ளது

    நீரோகா லாட்டரி இப்போது அதன் பரிசுகளை அதிகரித்துள்ளது

    நீரோகா_ லாட்டரி2019-03-18 18:51:192021-06-18 15:04:432019-03-18 18:52:46
    Read More
  • Mahajana Sampatha Special Draw - 3545

    Mahajana Sampatha Special Draw - 3545

    Mahajana Sampatha Special Draw - 35452017-11-28 08:46:492020-08-18 14:02:282017-11-28 08:50:02
    To win a Toyota WIGO Motor car, three Bikes and two Scooties For Twenty Rupee......  
    Read More
  • New Working Director

    Assumption of Duties by New Working Director

    New Working Director2017-11-28 08:41:402020-08-18 14:06:212017-11-28 08:42:36
      Mr.Tusitha Halloluwa assumed duties as the Working Director of National Lotteries Board on September 21, 2017.  
    Read More
  • Sevana Frist Draw

    Sevana Frist Draw - DINUM ADINA LOTHARAIYA

    Sevana Frist Draw2017-11-28 08:08:132018-02-02 16:03:502017-11-28 08:09:33
    Sevana Draw Lottery Thursday Saturday   This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017. Contribution: Sevana Housing Fund. Prize Structure # Pattern / ගැලපීමේ රටාව / முறை Prize / ත්‍යාගය / பர...
    Read More

Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration

  • Part 18 : Ratnapura

    Part 18 : Ratnapura

    Part 18 : Ratnapura2020-07-30 10:22:262020-07-30 10:26:122020-07-30 10:23:45
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Ratnapura  
    Read More
  • Part 17 : Embilipitiya

    Part 17 : Embilipitiya

    Part 17 : Embilipitiya2020-07-30 10:17:402020-07-30 10:21:582020-07-30 10:19:04
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Embilipitiya  
    Read More
  • Part 16 : Debarawewa

    Part 16 : Debarawewa

    Part 16 : Debarawewa2020-07-30 10:12:402020-07-30 10:16:242020-07-30 10:13:58
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Part 16 : Debarawewa
    Read More
  • Part 15 : Thissamaharama

    Part 15 : Thissamaharama

    Part 15 : Thissamaharama2020-07-30 10:08:082020-07-30 10:11:552020-07-30 10:09:08
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Thissamaharama  
    Read More
  • Part 14 : Kataragama

    Part 14 : Kataragama

    Part 14 : Kataragama2020-07-30 10:03:142020-08-18 19:00:052020-07-30 10:04:37
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Kataragama  
    Read More
  • Part 13 : Lunugamvehera

    Part 13 : Lunugamvehera

    Part 13 : Lunugamvehera2020-07-30 09:57:562020-07-30 10:01:102020-07-30 09:59:51
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Lunugamvehera    
    Read More
  • Part 12 : Sooriyawewa

    Part 12 : Sooriyawewa

    Part 12 : Sooriyawewa2020-07-30 09:52:052020-07-30 09:53:452020-07-30 09:52:36
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Sooriyawewa
    Read More
  • Part 11 : Ambalantota

    Part 11 : Ambalantota

    Part 11 : Ambalantota2020-07-27 14:26:012020-07-27 14:30:272020-07-27 14:26:08
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In  Ambalantota  
    Read More
  • Part 10 : Middeniya

    Part 10 : Middeniya

    Part 10 : Middeniya2020-07-27 14:15:152020-07-27 14:24:172020-07-27 14:15:37
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Middeniya
    Read More
  • Part 9: Katuwana

    Part 9: Katuwana

    Part 9: Katuwana2020-07-27 14:05:312020-07-27 14:13:032020-07-27 14:05:49
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Katuwana
    Read More
  • Part 8: Walasmulla

    Part 8: Walasmulla

    Part 8: Walasmulla2020-07-27 13:54:302020-07-27 14:03:102020-07-27 13:54:58
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Walasmulla
    Read More
  • Part 7: Weeraketiya

    Part 7: Weeraketiya

    Part 7: Weeraketiya2020-07-27 13:40:352020-07-27 13:49:082020-07-27 13:40:45
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Weeraketiya
    Read More
  • Part 6: Tangalle

    Part 6: Tangalle

    Part 6: Tangalle2020-07-27 13:34:162020-07-27 13:38:152020-07-27 13:34:30
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Tangalle
    Read More
  • Part 5: Ranna

    Part 5: Ranna

    Part 5: Ranna2020-07-27 13:05:492020-07-27 13:28:192020-07-27 13:07:31
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Ranna  
    Read More
  • Part 4: Beliatta

    Part 4: Beliatta

    Part 4: Beliatta2020-07-27 12:52:212020-07-27 13:05:182020-07-27 12:53:01
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Beliatta  
    Read More
  • Part 3: Gandara

    Part 3: Gandara

    Part 3: Gandara2020-07-27 12:39:492020-07-27 12:58:492020-07-27 12:40:44
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Gandara  
    Read More
  • Part 2: Devinuwara

    Part 2: Devinuwara

    Part 2: Devinuwara2020-07-27 12:30:172020-07-27 12:39:372020-07-27 12:30:46
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Devinuwara
    Read More
  • Part 1: Matara

    Part 1: Matara

    Part 1: Matara2020-07-24 19:48:162020-07-27 12:57:422020-07-24 19:49:11
    Mahajana Sampatha 50th Anniversary Celebration Series, Street Concert Series - In Matara
    Read More

NLB Mahajana Sampatha Janatha Ran Kirula 4000

  • Day 17: Bandarawela

    Day 17: Bandarawela

    Day 17: Bandarawela2019-09-02 20:48:042019-09-03 14:50:322019-09-02 20:51:51
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Bandarawela
    Read More
  • Day 15: Medagama

    Day 15: Medagama

    Day 15: Medagama2019-09-02 20:48:032019-09-03 14:48:582019-09-02 20:51:06
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Medagama
    Read More
  • Day 13: Kaduruwela

    Day 13: Kaduruwela

    Day 13: Kaduruwela2019-09-02 20:48:022019-09-03 14:47:312019-09-02 20:50:16
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Kaduruwela
    Read More
  • Day 10: Trincomalee

    Day 10: Trincomalee

    Day 10: Trincomalee2019-09-02 20:45:362019-09-03 14:44:592019-09-02 20:46:57
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Trincomalee
    Read More
  • Day 8: Rambewa

    Day 8: Rambewa

    Day 8: Rambewa2019-09-02 20:41:542019-09-03 14:43:162019-09-02 20:45:23
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Rambewa
    Read More
  • Day 6: Vavuniya

    Day 6: Vavuniya

    Day 6: Vavuniya2019-09-02 20:41:532019-09-03 14:40:342019-09-02 20:43:46
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Vavuniya
    Read More
  • Day 5: Nedunkeni

    Day 5: Nedunkeni

    Day 5: Nedunkeni2019-09-02 20:41:502019-09-03 14:39:052019-09-02 20:43:00
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Nedunkeni Town
    Read More
  • Day 4: Pudhukudiyiruppu

    Day 4: Pudhukudiyiruppu

    Day 4: Pudhukudiyiruppu2019-09-02 20:41:012019-09-03 14:38:172019-09-02 20:41:43
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Pudhukudiyiruppu
    Read More
  • Day 3: Kilinochchi

    Day 3: Kilinochchi

    Day 3: Kilinochchi2019-09-02 20:40:052019-09-03 14:37:132019-09-02 20:40:51
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Kilinochchi
    Read More
  • Day 2:  Jaffna

    Day 2: Jaffna

    Day 2: Jaffna2019-09-02 19:52:202019-09-02 20:45:122019-09-02 19:53:05
    Mahajana Sampatha 4000 Door to Door Campaign reached to Jaffna
    Read More
  • 23rd - Point Peduru

    Day 1: Point Pedro

    Day 1: Point Pedro2019-09-02 19:48:272019-09-03 11:25:192019-09-02 19:49:03
    Mahajana Sampatha 4000 Door to door Campaign begins From Point Pedro (23/08/2019)
    Read More
NLB 60th Anniversary Logo