csr திட்டம்

 • Donating musical instruments to Laggala Ma / Maraka Maha Vidyalaya - 2019

  Donating musical instruments to Laggala Ma / Maraka Maha Vidyalaya - 2019

  2019-07-10 12:58:002020-06-25 12:16:342019-07-10 13:08:37

  Donating musical instruments to Laggala Ma / Maraka Maha Vidyalaya - 2019

  Read More
 • Music Instrument - 2019

  Donating musical instruments to St. Christ's Boys' College - 2019-03-08

  2019-04-12 13:03:342020-06-25 12:20:062019-04-12 13:06:39

  Donating musical instruments to St. Christ's Boys' College - 2019-03-08 Acting Director of the National Lotteries Board Mr. Thusitha Halloluwa and Mr. Sujeewa Nissanka, Deputy General Manager (Marketing and Promotion) of the National Lotteries Board were present at the occasion.

  Read More
 • 2019 மகளிர் தினம்

  பெண்கள் தினத்தை நினைவுகூறும் வகையில் பத்தேகம டவுன் ஹாலில் சைக்கிள் நன்கொடை நடைபெற்றது

  2019-04-12 11:42:342020-06-24 18:34:482019-04-12 11:55:10


  08.09.2010 அன்று பத்தேகம டவுன் ஹாலில் மகளிர் தினத்தை நினைவுகூரும் வகையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் ஆதரவில் பெண்களுக்கு சைக்கிள் வழங்கல் பதவி உயர்வு) திரு.சுஜீவா நிசங்க.

  Read More
 • 200 கிராமங்களுக்கு நீர் தொட்டிகள் விநியோகம் - 2019

  200 கிராமங்களுக்கு நீர் தொட்டிகள் விநியோகம் - 2019

  2019-04-10 20:17:342020-06-26 13:41:072019-04-10 20:18:12

  உலக மகளிர் தினத்திற்காக, ரம்புக்கன நகரத்தில் உள்ள சிறு நகர மகளிர் சங்கங்களுக்காக கேகாலை மாவட்டத்தில் 200 கிராமங்களுக்கான தேசிய லாட்டரி வாரியத்தின் ஆதரவுடன் நீர் தொட்டிகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. ரம்புக்கன பிரதேச செயலகப் பகுதியிலிருந்து 200 சிறிய குழு பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

  Read More
 • நீண்ட நாள் சிறுநீரக நோய்க்கான சிறப்பு திட்டம்

  2017-12-14 12:11:482020-06-24 18:14:162017-12-14 12:13:08


  16-12-2015 அன்று நீண்ட நாள் சிறுநீரக நோய்க்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

  Read More
Best Web 2020 Logo