சமீபத்திய முடிவுகள்

திங்கள் சித்திரை 23, 2018

மஹஜன
3644
 1. W
 2. 8
 3. 9
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 9
மேலும்
கொவிசெத
1740
 1. G
 2. 32
 3. 51
 4. 60
 5. 69
மேலும்
மெகா பவர்
0218
 1. D
 2. 8
 3. 34
 4. 39
 5. 56
 6. 73
மேலும்
தெலக்ஷபதி
0100
 1. B
 2. 23
 3. 44
 4. 45
மேலும்

நாளைய சுப்பர் பரிசுகள்

Lotteries Logosரூ. 14,193,037.00
Lotteries Logosரூ. 88,552,906.80
Lotteries Logosரூ. 10,664,166.50
Lotteries Logos ஆடம்பர வீடு
 
Lotteries Logos

அடுத்த பிரமாண்டமான பரிசு

ரூ. 151,928,156.99


Mega Power - Special Draw 6th April 2018 Banner

Mega Power - Special Draw 6th April 2018

Be ready to win a Toyota wigo car, 3 Motorbikes(100cc),Gold coine , Iphone 7+ and the biggest super prize 14.9 crores. Be hurry to buy a lottery today for small 20 rupees.

மேலும் வாசிக்க
Sevana Lottery Banner

Sevana Lottery

This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017. Contribution: Sevana Housing Fund.

மேலும் வாசிக்க
Dollar fortune Banner

Dollar fortune

The draw shall be held upon the sale of 30000 Dollar Fortune lottery tickets. The prize winning lottery ticket shall be drawn in public on a date and at a venue decided on by the NLB. the draw result will be published in Sinhala, Tamil and English newspaper circulated in Sri Lanka a...

மேலும் வாசிக்க
Sevana Special Banner

Sevana Special

The is special draw of Sevana lottery. This will select 4 group that containing 7 numbers. Toyota wigo car prize will award to 1st group and other 3 group will have 3 100cc motor Bikes.

மேலும் வாசிக்க

சுபிரி வாசனா 1307

H.R.Priyalal Fonseka Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
H.R.Priyalal Fonseka
Moratuwa

கொவிசெத 1700

J.H.Upul Pushpa Kumara Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
J.H.Upul Pushpa Kumara
Colombo 08

சுபிரி வாசனா 1307

H.S.R.Priyalal Fonseka Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
H.S.R.Priyalal Fonseka
Moratuwa

சித்திரை வெற்றி

லொத்தர்வென்றவர்கள்ரூ. மொத்தம்
மெகா பவர்159631347,808,800.00
மஹஜன1990537133,916,850.00
கொவிசெத3325363105,443,200.00
ஜாதிக37612855,215,826.50
தெலக்ஷபதி1299376,685,530.00
நீரோகா73867326,561,960.00
சம்பத் ரேகா1889585,206,740.00
சுபிரி52265616,452,060.00
வாசனா32147510,356,420.00
செவன33447113,605,740.00
* as in website.
அனைத்தையும் பார்க்க