சமீபத்திய முடிவுகள்

திங்கள் மாசி 18, 2019

மஹஜன
3858
 1. K
 2. 8
 3. 0
 4. 6
 5. 3
 6. 2
 7. 9
மேலும்
கொவிசெத
2039
 1. J
 2. 12
 3. 57
 4. 67
 5. 80
மேலும்
சுபிரி
1405
 1. 26
 2. 38
 3. 43
 4. 44
 5. 50
 6. 8
 7. 34
மேலும்
மெகா பவர்
0346
 1. W
 2. 3
 3. 13
 4. 49
 5. 75
 6. 76
மேலும்

இன்றைய சுப்பர் பரிசுகள்

Lotteries Logosரூ. 26,770,493.00
Lotteries Logosரூ. 63,885,362.80
Lotteries Logosரூ. 10,000,000.00
Lotteries Logos ஆடம்பர வீடு
 
Lotteries Logos

அடுத்த பிரமாண்டமான பரிசு

ரூ. 63,885,362.80


Sevana Lottery Banner

Sevana Lottery

This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017. Contribution: Sevana Housing Fund.

மேலும் வாசிக்க
Dhana Nidhanaya - Special Draw 26th February 2019 Banner

Dhana Nidhanaya - Special Draw 26th February 2019

Be ready to win a Toyota wigo car, 2 Motorbikes(100cc),2 Motorbikes(125cc) and the   super prize 8.0 crores. Be hurry to buy a lottery today for small 20 rupees.Draw Date 26-02-2019

மேலும் வாசிக்க
Dollar fortune Banner

Dollar fortune

The draw shall be held upon the sale of 30000 Dollar Fortune lottery tickets. The prize winning lottery ticket shall be drawn in public on a date and at a venue decided on by the NLB. the draw result will be published in Sinhala, Tamil and English newspaper circulated in Sri Lanka a...

மேலும் வாசிக்க
Sevana Special Banner

Sevana Special

The is special draw of Sevana lottery. This will select 4 group that containing 7 numbers. Toyota wigo car prize will award to 1st group and other 3 group will have 3 100cc motor Bikes.

மேலும் வாசிக்க

கொவிசெத 1989

H.SUNITHA DABARE Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
H.SUNITHA DABARE
KOTTE

ஜாதிக சம்பத 0906

T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
T.G.NUWAN SAMANTHA KUMARA
GAMPOLA

மஹஜன சம்பத 3823

P.SAROJA FERNANDO Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
P.SAROJA FERNANDO
BATTICALOA

மாசி வெற்றி

லொத்தர்வென்றவர்கள்ரூ. மொத்தம்
தன நிதானய73394123,613,370.00
மெகா பவர்130278240,740,120.00
மஹஜன2221143130,483,390.00
கொவிசெத4164069215,940,480.40
ஜாதிக43440523,345,660.00
நீரோகா63019932,611,751.50
சுபிரி54302918,843,880.00
வாசனா2280075,991,300.00
செவன42515015,985,490.00
* as in website.
அனைத்தையும் பார்க்க