சமீபத்திய முடிவுகள்

புதன் தை 23, 2019

கொவிசெத
2013
 1. C
 2. 14
 3. 23
 4. 25
 5. 41
மேலும்
ஜாதிக
0911
 1. X
 2. 9
 3. 4
 4. 3
 5. 9
 6. 4
 7. 9
மேலும்
மெகா பவர்
0335
 1. L
 2. 23
 3. 4
 4. 21
 5. 34
 6. 66
மேலும்
தன நிதானய
0105
 1. H
 2. 11
 3. 37
 4. 52
 5. 80
மேலும்

எதிர்வரும சுப்பர் பரிசுகள்

 
Lotteries Logos

அடுத்த பிரமாண்டமான பரிசு

ரூ. 28,448,798.60


Mega Power - Special Draw 6th April 2018 Banner

Mega Power - Special Draw 6th April 2018

Be ready to win a Toyota wigo car, 3 Motorbikes(100cc),Gold coine , Iphone 7+ and the biggest super prize 14.9 crores. Be hurry to buy a lottery today for small 20 rupees.

மேலும் வாசிக்க
Sevana Lottery Banner

Sevana Lottery

This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017. Contribution: Sevana Housing Fund.

மேலும் வாசிக்க
Dollar fortune Banner

Dollar fortune

The draw shall be held upon the sale of 30000 Dollar Fortune lottery tickets. The prize winning lottery ticket shall be drawn in public on a date and at a venue decided on by the NLB. the draw result will be published in Sinhala, Tamil and English newspaper circulated in Sri Lanka a...

மேலும் வாசிக்க
Sevana Special Banner

Sevana Special

The is special draw of Sevana lottery. This will select 4 group that containing 7 numbers. Toyota wigo car prize will award to 1st group and other 3 group will have 3 100cc motor Bikes.

மேலும் வாசிக்க

மஹஜன சம்பத 3663

R.K.Pradeep Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
R.K.Pradeep
Thalawakele

மஹஜன சம்பத 3661

B.Leelawathi Lotteries Logos
ரூ.2,000,000
B.Leelawathi
Mathara

கொவிசெத 1759

H.M.Nawarathna Bandara Lotteries Logos
ரூ.1,000,000
H.M.Nawarathna Bandara
Gokarella

தை வெற்றி

லொத்தர்வென்றவர்கள்ரூ. மொத்தம்
தன நிதானய92562432,107,930.00
மெகா பவர்168031249,941,600.00
மஹஜன2730354181,302,849.00
கொவிசெத5554236310,745,560.48
ஜாதிக60455436,669,750.00
நீரோகா89817132,877,820.00
சுபிரி57779219,126,840.00
வாசனா3503439,143,540.00
செவன58012820,283,100.00
* as in website.
அனைத்தையும் பார்க்க