මහජන සම්පත : 3052
D 1 7 8 6 0 1
 
ගොවි සෙත : 1182
Z 12 28 58 62
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 1048
3 7 12 22 48
 
වාසනා සම්පත : 1244
I 37 8 14 30 48
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 562
M 09 7 7 3 2 0
 
සම්පත් රේඛා : 436
I 55 11 16 43 48
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
පවර් ලොටෝ : 59
8 22 10 25 35 55
 
නීරෝගා : 6
TAURUS 3 16 49 50 37
 
 
විශේෂ අවස්ථා

ලොතරැයි ත්‍යාග ප්‍රදානය - 2015.05.07

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සම්පත් රේඛා ලොතරැයියෙන් සුපිරි ත්‍යාග දිනු ජයග්‍රාහිකාවට අදාලව ත්‍යාගය දිනු ජයග්‍රාහිකාවට අදාලව චෙක්පත පිරිනැමීම හා සුපිරි වාසනා සම්පත ලොතරැයියේ දිනුම් වාර දෙකකින් ජීප් රථයක් , ත්‍රිරෝද රථ හා යතුරු පැදි දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග පිරිනැමීමද අද දින ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදි සිදු කෙරිණි.

සම්පත් රේඛා ලොතරැයියේ 374 වැනි වාරයෙන් රුපියල් දෙකෝටි පහ‍ළොස් ලක්ෂ දෙදහස් පන්සිය හැත්තෑවයි ශත හතළිහක් ( රු.21,502,570.40) දිනාගත් ගෙලිඔය බි.කේ.සී.පී. ගුණරත්න මහත්මියට අදාල චෙක්පත පිරිනැමීමද, සුපිරි වාසනා සම්පත ලොතරැයියේ 994 හා 100 වැනි දිනුම් වාර දෙකේ ජීප් රථයක් , ත්‍රිරෝද රථ 2ක් හා යතුරු පැදි 11ක් දිනාගත් ජයග්‍රාහකයන් 14 දෙනෙකුට අදාළ ත්‍යාග පිරිනැමීමද, මේ අවස්ථාවේ සිදු කරනු ලැබීය.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනි ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය අතින් ත්‍යාග පිරිනැමීම සිදු වු අතර, මේ අවස්ථාවට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එම්.කේ.හසන් මහතා , අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ප්‍රභාත් සන්ධ්‍ය තේජ මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් රැසක් සහභාගී වූහ. පින්තුර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
2015 අගෝස්තු මස ජයග්‍රාහක /ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
2015 ජුලි මස  ජයග්‍රාහක /ජයග්‍රාහිකාවන්
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.