මහජන සම්පත : 3074
J 3 9 8 7 9 6
 
ගොවි සෙත : 1198
V 1 12 26 34
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 1058
6 17 24 52 61
 
වාසනා සම්පත : 1255
S 10 23 24 40 48
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 31
F 5 5 6 6
 
ජාතික සම්පත : 572
T 10 0 9 2 8 2
 
සම්පත් රේඛා : 453
P 49 13 50 54 66
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
පවර් ලොටෝ : 64
8 7 2 10 15 54
 
නීරෝගා : 17
LEO 05 13 24 35 10
 
 
විශේෂ අවස්ථා

මහජන සම්පත 3090  - විශේෂ දිනුම් වාරය ටිකට් පත්  වෙළදපලට නිකුත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිණි නීතිඥ ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය විසින් 2015 සැප්තැම්බර් 29 දින  සිදු කරන ලදී  පිංතූර

නීරෝගා ලොතරැයියෙන් ජාතික වකුගඩු අරමුදලට රුපියල් මිලියන 10ක් පිරිනැමීම හා කළම්බු එයාර් පෝර්ට් සුපර් ඩ්‍රෝ  ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයාට  පෝෂ් ක්‍යාන් හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථය පිරිනැමීම පිංතූර 

කළම්බු එයාර් පොර්ට් සුපර් ඩ්‍රෝ 31 වාරයේ ජයග්‍රාහක  ශන්මුගනාදන් නන්දකුමාර් මහතාට  ත්‍යාගය ලෙස පෝෂ් ක්‍යාන් හයිබ්‍රිඩ් මෝටර් රථය ගරු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මැතිතුමා විසින් අද (23-09-2015) මුදල් අමාත්‍යශයදී' පිරිනැමිය. එම අවස්ථාවේදී රුපියල් මිලියන 10ක චෙක් පතක්  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිණි නීතිඥ ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය විසින් වකුගඩු අරමුදලට බැර කිරීම සදහා ගරු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මැතිතුමාට පිරිනැමීය.
 මෙම  උත්සවයට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එහි සභාපතිනි නීතිඥ ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය,ක්‍රියාකාරි අධ්‍යක්ෂ එම්.කේ.හසන් මහතා සාමාන්‍යාධිකාරි නාලක කලුවැව මහතා , අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි ප්‍රභාත් සන්ධ්‍ය තේජ මහතා , ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරි හර්ෂ බණ්ඩාර මහතා, ප්‍රධාන අලෙවි නිලධාරි  අසන්ත කල්‍යානන්ද මහතා,මුදල් අමාත්‍යාංශයේ   මාධ්‍ය ලේකම් නදීරා මඩුගල්ල මහත්මිය,එහි මාධ්‍ය අංශයේ උදිත් ඉන්දික මහතා සහ මෙවන් රංගන මහතා සහභාගි වුහ.

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
ඔක්තොම්බර් මස ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් 2015
  තවත් තොරතුරු>>
සුපිරි ත්‍යාගලාභින් සහ සැප්තැම්බර් මස ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් 2015
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.