මහජන සම්පත : 3103
H 4 0 7 5 0 0
 
ගොවි සෙත : 1220
G 47 60 75 80
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 1073
3 1 6 32 43
 
වාසනා සම්පත : 1270
B 70 02 25 33 62
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 31
F 5 5 6 6
 
ජාතික සම්පත : 587
E 09 8 9 8 0 6
 
සම්පත් රේඛා : 474
P 58 34 46 52 56
 
Double Bonus : 4
32 6 49 73 10
 
පවර් ලොටෝ : 72
39 36 11 27 34 37
 
නීරෝගා : 31
GEMINI 4 57 68 69 59
 
 
විශේෂ අවස්ථා

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය -  අලෙවි නියෝජිත සමුළුව 15-11-2015 දින පවත්වන ලදී. පිංතූර

----------------------------------------------------------------------------

ශ්‍රී ලංකා ලොතරැයි ඉතිහාසයේ විශාලතම සුපිරි ත්‍යාගය අද ගොවිසෙත ලොතරැයියෙන්
 

අද දින දිනුම් ඇඳිමට නියමිත  ගොවිසෙත ලොතරැයියෙන් රුපි.කෝටි දහය ඉක්ම වන  විශාලතම සුපිරි  ත්‍යාගය වෙනුවෙන් , විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩයේ සභාපතිතුමියගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්  12.11.2015   පෙරවරුවේ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලයේදී පවත්වන ලදි.
 

 ---------------------------------------------------------------------------------

සම්පත් රේඛා 0475  - විශේෂ දිනුම් වාරය ටිකට් පත්  වෙළදපලට නිකුත් කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිණි නීතිඥ ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය විසින් 2015 ඔක්තෝම්බර්  28 දින  සිදු කරන ලදී  පිංතූර

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්
සුපිරි ත්‍යාගලාභින් සහ 2015 නොවැම්බර් මස ත්‍යාගලාභින්
  තවත් තොරතුරු>>
සුපිරි ත්‍යාගලාභින් සහ ඔක්තෝම්බර් මස ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් 2015
  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.