මහජන සම්පත : 2897
G 5 4 9 2 3 4
 
ගොවි සෙත : 1079
B 49 54 64 71
 
සුපිරි වාසනා සම්පත : 942
18 28 34 37 12
 
වාසනා සම්පත : 1141
K 08 33 40 42 63
 
එයාර් පොර්ට් සුපර්ඩ්‍රො : 30
E 2 8 4 9
 
ජාතික සම්පත : 456
05 5 9 4 2 9 M
 
සම්පත් රේඛා : 281
K 21 28 48 50 51
 
මෙගා 50 : 3
27 13 45 78
 
පවර් ලොටෝ : 5
13 4 11 15 45 53
 
 
විශේෂ අවස්ථා

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සම්මන්ත්‍රණය අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

 

විශේෂ අලෙවි නියෝජිත සමුළුව 2014 අගෝස්තු මස 17 වන දින පෙ.ව.8.00 අනුරාධපුර ෆාම් ගාඩ්න් විලේ හෝටලයේදි සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදි.මෙම අවස්ථාවට  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක ජානක ශ්‍රී වර්ණ සිංහ මහතා , සාමාන්‍යාධිකාරි නාලක කලුවැව මහතා , අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි අශෝක් විතාරණ මහතා , සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි මෙනුර චතුරංග මහතා හා නෙත් එෆ් එම් ආයතනයේ  නියෝජ්‍ය  සාමාන්‍යාධිකාරි අලෙවි නිශ්ශංක කේ . දහනායක මහතා ද   සහභාගි විය.පින්තූර

 

 

 
 
ඉක්මනින් සොයන්න
  දිනුම් ඇදිම් අංකය
 
 
ජයග්‍රාහකයන්

2014  අගෝස්තු මස  මෝටර් බයිසිකල්  හා රන්  භාණ්ඩ කට්ටල  ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>

2014  අගෝස්තු මස රු.2,000,000 හා රු.1,000,000 ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

  තවත් තොරතුරු>>
V 2.0 | ප්‍රකාශන හිමිකම © 2012 ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.